Foto:

Foto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

Borgmester vil give 250 millioner kroner til projekt med nyt stadion

Jacob Bundsgaard (S) foreslår, at kommunen giver 250 millioner kroner til Kongelunden-projektet. Forslaget indgår i forhandlinger om et 10-årigt anlægsbudget på 6 milliarder kroner

Af
JØRGEN RYE

JP AARHUS

Aarhus Kommune skal afsætte 250 millioner kroner til Kongelunden-projektet, så kommunen derved matcher de beløb, som både Salling Fondene og Lind Invest har givet tilsagn om.

Det mener borgmester Jacob Bundsgaard (S), og forslaget fremgår af Borgmesterens Afdelings input til efterårets forhandlinger om et 10-årigt anlægsbudget for Aarhus Kommune med en samlet ramme på op mod 6 milliarder kroner

I forslaget hedder det blandt andet:

"Aarhus Kommune vil som ejer af bygninger og arealer i området være den primære aktør og samtidig en væsentlig økonomisk bidragsyder i projektet. Det foreslås på denne baggrund, at Aarhus Kommune på lige fod med Købmand Herman Sallings Fond samt Lind Invest afsætter 250 millioner kroner til realisering af Vision Kongelunden. Midlerne foreslås afsat i 2024 som en overordnet ramme, hvorfra der efterfølgende kan arbejdes med delrammer til f. eks. kultur/idræt, nye destinationer, infrastruktur, parkering og anden offentlig service."

Hvis bidraget vedtages af byrådet, vil der herefter være en samlet ramme på foreløbig 750 millioner kroner til projektet, men projektdirektør Trine Ribergaard Skammelsen har tilkendegivet, at hun også vil søge en række fonde om yderligere kapital.

Beløbet på 250 millioner kroner fra kommunen blev allerede nævnt af borgmesteren i december sidste år, hvor han oplyste, at der i aftalen med de to sponsorer var givet tilsagn om et bidrag fra kommunens side, men han sagde også, at der ikke var givet løfte om 250 millioner kroner fra kommunen.

Udmeldingen kom dengang bag på SF og Enhedslisten. SF kaldte udmeldingen "langt i overkanten", og Enhedslisten ville først vide, hvad pengene skal gå til.

Forslaget fra borgmesteren indgår i den samlede bunke af ønsker til det 10-årige anlægsbudget, som skal forhandles i september forbindelse med vedtagelsen af næste års driftsbudget.

Publiceret 23 May 2020 11:57