Præsteklumme:

Alsang hver for sig

Så tung var de tungeste dage

Af
Karen Holm Agersnap

vikarerende sognepræst i Beder og Malling sogne

præsteklumme Alsangsstævnerne, som skulle have været genopført i anledning af 75-året for Danmarks befrielse, måtte, som så meget andet dette coronaforår, aflyses.

Men ligesom med påskefejring har man rundt omkring i landet tænkt kreativt og forsøgt sig med digitale befrielsesfejringer. Det har jo også vist sig, hvordan Danmarks Radio med stor succes har kunnet samle til 'fællessang hver for sig' anført af fantastiske Philip Faber. Så 4.maj-fejring måtte også kunne gøres digitalt.

Digitale fejringer sker med større eller mindre held. En af de gode er komponist og organist Willy Egmoses video, hvor han først i ord og billeder introducerer en fin lille 4. maj-sang, som han har lavet sammen med forfatter og salmedigter Niels Johansen. Willy Egmose siger netop, at vi også i år skal synge alsang; skønt hver for sig. Hans egen 4. maj-sang var skrevet netop til et af de planlagte alsangsarrangementer, og han indleder sin video med at omtale alsangshittet over dem alle 'En lærke letted og tusind fulgte.'

I sin video understreger Willy Egmose vigtigheden af, at vi bliver ved med at fortælle historien om 2. Verdenskrig. "For har vi lært noget?" Som han spørger. Og svarer selv: "Næppe - og derfor skal vi blive ved med at fortælle historien, så længe nazisme af enhver art stikker sit grimme ansigt frem," fortsætter han, inden han på det digitale medie opfører: 'Så tung var de tungeste dage,' som han selv synger og spiller, og som hans kone har lavet billedredigering til. Et par af 4. maj-sangens vers vil jeg citere her – og samtidig anbefale Youtube-videoen, der har navnet '4. maj sang – Så tung var de tungeste dage.'

Der lokkes og kæmpes i verden,/og hjertet er kamppladsens sted./En fører kan skjule sit ansigt/og føre os skrupelløst med,/til nogen begynder at synge/om frihed fra lænker af stål,/og frygtsomme vokser til kæmper,/

og gaderne flammer af bål.

De lys, som vi tænder i aften,/er hjerternes ja og et nej./Et nej til de djævelske kræfter/og ja til forsoningens vej./De lyser som stjerner i mørket/og peger på lysenes Gud./Vi bærer dem unge og gamle/som fredslys frimodige ud.

(Niels Johansen/Willy Egmose)

Publiceret 16 May 2020 06:00