"Man er i gang med at rømme muld af allerede," siger Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Beder Vejen, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Første spadestik er taget til Bering-Beder Vejen

Entreprenørerne er i fuld gang med opstarten af Bering-Beder Vejen

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

vej Det allerførste spadestik til den efterhånden mangeårig omtalte vej, Bering-Beder Vejen er nu taget.

Vejen en 12 kilometer lang og skal sikre en bedre fremkommelighed i Aarhus Syd.

Arbejdet med vejen starter primært i vest ved Torshøjvej, hvor krydset ved Hovedvejen/Torshøjvej/Hovvejen skal udvides, og på Hovvejen skal broen over jernbanen udskiftes.

"Man er i gang med at rømme muld af allerede," siger Carsten Thomsen, projektleder for Bering-Beder Vejen, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Udfordringer på vejen

Corona-krisen har givet flere udfordringer med opstarten, men arbejdet med Bering-Beder Vejen skrider dog planmæssigt, og man forventer fortsat, at vejen står klar ved årsskiftet 2022/2023.

"Vi har en endelig tidsplan klar i slutningen af maj i forhold til det videre forløb. Vi har haft udfordringer på grund af corona, da vi har været nødt til at afholde en del videomøder omkring planlægningen. Vi har valgt at dele det op med en række mindre møder, men flere af dem, og det har taget lang tid. Vi har dog en forventning om, at vi holder tidsplanen," siger Carsten Thomsen.

Det bliver M.J. Eriksson, der skal anlægge den nye vej. Firmaet har erfaring fra flere store vejprojekter.

Bering-Beder Vejen strækker sig fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst og forbinder på den måde den sydlige del af Aarhus Kommune. Vejen vil – sammen med E45 og Djurslandsmotorvejen – danne en Ring 3 rundt om Aarhus og give en bedre fremkommelighed.

Bering-Beder Vejen

  • I slutningen af maj kan man følge tidsplanen på: https://bering-bedervejen.aarhus.dk/
  • Vejen bliver 12 kilometer
  • Den løber fra Torshøjvej i vest til Beder Landevej i øst
  • Sammen med den jyske motorvej og Djurslandmotorvejen vil vejen danne en Ring 3 rundt om Aarhus
  • Vejen skal sikre en bedre fremkommelighed i den sydlige del af Aarhus Kommune
  • Vejen forventes færdig i slutningen af 2022

Publiceret 28 April 2020 11:31