Sådan kommer den ny sø til at se ud.

Sådan kommer den ny sø til at se ud. Illustration: Aarhus Kommune

Aarhus får en helt ny skovsø

Regnvand fra Åbyhøj og Gellerup skal ledes til ny, stor skovsø i Gellerup Skov, oplyser Teknik og Miljø

regnvand En helt nyt sø skal se dagens lys i Gellerup Skov, oplyser Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

I disse dage begynder Aarhus Kommune og Aarhus Vand således forberedelserne til den nye sø. I første omgang skal der fældes et mindre skovareal, og til juni rykker gravemaskinerne ind i området.

Formålet med søen er at opsamle det regnvand, som falder i de nærliggende separatkloakerede områder, så det forsinkes, inden det løber videre mod Brabrand Sø og Aarhus Å.

"Tidligere på året så vi, hvordan netop søerne omkring Aarhus reddede os fra oversvømmelse af midtbyen. Derfor har jeg set ekstra meget frem til realiseringen af det her projekt. Jeg er samtidig også sikker på, at den nye dimension, der tilføres skoven, vil bidrage positivt til naturoplevelserne i Gellerup," siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Søen bliver nemlig på størrelse med en fodboldbane.

12.000 kubikmeter regnvand

Den nye sø i Gellerup Skov skal rense og forsinke i alt cirka 12.000 kubikmeter regnvand fra projektområdet, Åby Ringvej, Silkeborgvej, Christianshøj og den østlige del af Gellerupparken.

Regnvandet fra Gellerupparken og området omkring Jeppe Åkjærsvej bliver ledt under Silkeborgvej/Ringvejen gennem rør og ind i det åbne område, hvorfra det vil løbe videre i en nyetableret åben grøft gennem først en mindre sø og derefter ned til den store sø.

Her kommer søen til at ligge.

Her kommer søen til at ligge. Illustration: Aarhus Kommune

"Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så det ikke øger risikoen for oversvømmelser i Aarhus Å. Vi udformer i tæt samarbejde med Aarhus Kommune søen, så den bliver et flot, rekreativt element i skoven," siger Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand i pressemeddelelsen.

Skovens dyr

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb, derfor forudser driftsansvarlig for skove i Teknik og Miljø Gorm Halskov, at den nye sø vil blive et tilløbsstykke for skovens dyr. Når de kommer til søen for at drikke, vil de samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

"Jeg er sikker på, vi allerede næste år kan se fisk, fiskehejre, ænder, og et rigt insektliv omkring søen," siger han.

Selve skråningerne etableres med råjord. Det betyder, at den naturlige flora i området langsomt vil kunne etablere sig på skråningerne og søen integreres derved naturligt i området.

jwh

Den nye skovsø

  • Søen i Gellerup skov bliver cirka 8.000 kvadratmeter
  • Den får et udløbsflow på 95 l/s og et samlet forsinkelsesvolumen på 7.700 kubikmeter
  • Søen er dimensioneret til at kunne håndtere regnmængder svarende til en 10-årshændelse

Publiceret 28 April 2020 00:00