Didde Lund, lærer på Tilst Skole, er død i en alder af kun 54.

Didde Lund, lærer på Tilst Skole, er død i en alder af kun 54. Privatfoto.

Mindeord om lærer Didde Lund: Hun var utroligt afholdt og vil blive savnet helt enormt

Lærer på Tilst skole, Didde Lund, var uhelbredeligt syg af kræft, men havde en ukuelig kampånd og livskraft

Af
skoleleder Lone Jørgensen

på vegne af Tilst Skole

Det er med stor tristhed og sorg at skulle meddele, at Didde Lund er afgået ved døden den 5. april 2020. Didde døde alt for tidligt i en alder af 54 år og efter mange års sygdom. Diddes kamp mod kræftens tag i hende var lang. Didde fik konstateret kræft første gang i 1998, og i 2008 dukkede kræften op igen. Denne sygdom havde taget bolig i Didde og forblev der til det sidste.

Det betød, at Didde måtte forlige sig med at være uhelbredelig syg, og det gjorde hun på sin helt egen måde. Man hørte aldrig Didde klage. Hun så det som et livsvilkår, som ikke skulle forhindre hende i at leve et meningsfuldt liv. Denne indstilling til livet og en ukuelige kampånd og livskraft var Diddes følgesvende helt til det sidste.

Didde var lavet af et helt særligt stof – et helt utrolig sejt stof med det fineste mønster bestående af smukke personlige egenskaber og et meget stort, varmt og socialt hjerte. Didde var tro mod sine egne værdier, som man fornemmede i samværet med hende på hendes helt egen og lidt stille men vedholdende måde.

Dette særlige menneske og lærer har Tilst Skole haft glæde af i hele 25 år. Vi nåede heldigvis at fejre Diddes 25 års jubilæum sammen med tre andre kollegaers jubilæum. Dette var typisk i Diddes ånd, som virkelig ikke ønskede, at der blev gjort noget væsen af hende – hun skulle ikke fejres alene.

Didde vil blive utrolig savnet på Tilst Skole, hvor hun har varetaget sit lærerjob med høj faglighed, engagement og personlig stil. Didde var ikke i tvivl om sin kerneopgave og mening med sit lærerjob. Hun ville skabe de bedste betingelser for vores elevers læring. Hun havde et særligt hjerte for udsatte børn og havde derfor også en funktion med at arbejde med børns trivsel. Derudover arbejdede hun vedholdende med at understøttelse de børn, som havde udfordringer med matematik.

Didde underviste også i andre fag, og så var hun skemalægger. Dette arbejde varetog hun retfærdigt og meget, meget struktureret. Hun satte en ære i at lave gode skemaer for børnene og for hendes kollegaer og dermed sikre fundamentet for at drive en sammenhængende skoledag for vores elever og for medarbejdere.

Det var ikke kun børnene, som betød noget for Didde. Kollegaerne var vigtige i den faglige sparring og i det sociale liv. Didde havde en funktion som mentor for nye medarbejdere, som hun udfyldte på bedste vis. Hun var meget optaget af, at nye medarbejdere på Tilst Skole skulle føle sig velkomne og have mulighed for sparring, når der var behov for dette. Didde har en stor del af æren for, at Tilst Skole har ry for at tage godt imod nye medarbejdere.

Didde har i hele sit arbejdsliv været i stand til at balancere mellem at være lærer for børnene og være en kollega, som man kan have det sjovt og fagligt med. Derfor var Didde utroligt afholdt blandt alle kollegaer og ledelsen. Men kunne regne med Didde. Hun sagde aldrig mere, end hun kunne stå inde for, og lovede aldrig noget, som ikke blev opfyldt. Hun vil blive savnet på så mange måder, og det er med så stor tristhed og sorg, at os ansatte og alle børnene ikke længere skal have glæde af det særlige menneske, som Didde var.

Det er ikke kun på skolen, Didde vil blive savnet. Hun havde en helt usædvanlig stor vennekreds og mange bekendte. Hun havde et utroligt rigt socialt liv og det udfoldede sig meget forskelligt afhængig af venskaberne. Hun vil blive savnet helt enormt og efterlader et stort tomrum for hendes venner og bekendte.

Didde bisættes på Nykøbing Mors, hvor Didde stammer fra. Hun efterlader en stor familie, som er tætte med hinanden, her i blandt tre søskende og sin mor. Det er enhver mors mareridt at miste sit barn. Vores tanker og medfølelse går til Diddes familie, som står med et ubeskriveligt stort tab og sorg.

Bisættelsen foregår lørdag den 11. april 2020 og foregår i stilhed. Helt i Diddes ånd ønskede hun ikke blomster til bisættelsen men i stedet for, at pengene går til Kræftens Bekæmpelse.

Æret være Diddes minde og må hun hvile i fred.

Publiceret 07 April 2020 13:07