Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland.

Forventer stort corona-pres på AUH efter påske

Region Midtjylland har både respiratorer, intensivpladser og værnemidler nok, når der forventeligt sker en stigning i antallet af indlagte COVID-19-patienter efter påske

Østjyllands Politi holder pressemøde om coronavirus. Læs mere her

Efter få ugers intensiv forberedelse og oprustning forventer hospitalerne i Region Midtjylland i ugerne efter påske at råde over 282 intensivsenge med respiratorer i de uger, hvor corona-epidemien forventes at toppe. Ved årsskiftet rådede hospitalerne til sammenligning over cirka 85 pladser af samme type.

Det oplyser Region Midtjylland selv i en pressemeddelelse.

"Den store stigning fra 85 til 282 intensivpladser er et godt billede på den enorme indsats personale i og omkring sundhedsvæsenet i døgndrift har lagt for dagen, for at være klar når corona-kurven topper, og patienterne forventeligt bliver flest," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i pressemeddelelsen.

Intensivpladserne er fordelt i hele regionen, hvor størstedelen af den er placeret på Aarhus Universitetshospital. Hospitalet har nu 113 intensivpladser, der er reserveret til patienter med COVID-19. Det samlede antal i Region Midtjylland er 210. Hertil kommer 72 pladser beregnet på andre patienter.

"I forhold til de prognoser vi arbejder ud fra nu, så forventer vi, at 282 intensivpladser er nok, fordi hospitalerne fungerer som forbundne kar," siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Hvis det mod forventning viser sig, at de enkelte hospitaler får flere patienter, end der er plads til, så bliver patienterne fordelt på andre hospitaler.

De seneste data peger imidlertid på, at epidemien ikke vil presse hospitalerne voldsomt over kort tid. Forventningen er nu snarere, at belastningskurven får en mere flad og langstrakt udvikling. Det betyder til gengæld en længere periode med COVID-19-smittede patienter på hospitalerne, fremgår det af pressemeddelelsen.

359 respiratorer og anæstesiapparater

I den aktuelle prognose er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i de kommende to-tre uger bliver brug for ca. 190 til 225 respiratorpladser i Region Midtjylland. Det scenarie er hospitalerne i Region Midtjylland forberedt på.

Koncerndirektør Ole Thomsen forklarer i pressemeddelelsen fra Region Midtjylland, at hospitalerne nu har lagt planer for, hvordan de vil bemande de mange intensivpladser. Det har været en kæmpe opgave, som har krævet en jætteindsats fra personalet.

"I alt råder hospitalerne dags dato over 359 apparater, der kan anvendes som respirator. Nogle af dem skal også anvendes til anden aktivitet på hospitalerne, men jeg mener vi kan sige, at vi nu er godt forberedt på Sundhedsstyrelsens forventninger," siger Ole Thomsen i pressemeddelelsen.

Af de 359 maskiner er 171 respiratorer, mens 188 er anæstesi-apparater, der også er velegnede som respiratorer.

Region Midtjylland har bestilt yderligere 68 respiratorer for at stå godt rustet, hvis der viser sig en eventuel anden bølge af COVID-19-patienter i efteråret.

Hvis behovet skulle stige, er der stadig uudnyttede muligheder for at øge kapaciteten i samarbejde med Forsvaret, privathospitaler og universiteter.

jwh

Publiceret 03 April 2020 14:23