Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Aarhus Byråd har sendt kommunen i nødberedskab

Kommunen kan nu se bort fra den normale lovgivning, når der skal gives hjælp til borgere

Af
Esben Larsen Mikkelsen

JP Aarhus

Det var et enigt men bekymret byråd, som onsdag besluttede, at sætte Aarhus Kommune i en nødtilstand.

Den betyder, at forvaltningerne har fået lov til at omlægge eller skære i hjælpen til borgerne. Der kan bl.a. blive skåret i borgeres tilskud, rehabilisteringsforløb og bostøtte. Kommunen kan også helt eller delvist lade være med at levere allerede fastsatte ydelser, ligesom det er muligt at se bort fra almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, serviceloven og retssikkerhedsloven ved beslutninger og afgørelser.

»Mange kommunale medarbejdere knokler for at give ældre pleje, der er socialt udsatte, der stadig har brug for at blive taget vare på, og der er foregår nødpasning af børn i relativt stort omfang. Det er vigtigt at bakke kommunale ledere og medarbejdere op, når de skal tage vanskelige beslutninger i den kommende tid. Vi kommer til at begå fejl, derfor er det så meget desto vigtigere at bakke medarbejderne op, og så hurtigt rette vores fejl,« sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Det er epidemilovens bestemmelser, som følge af coronakrisen, der giver Aarhus Kommune mulighed for at tilsidesætte sin normale forpligtelser.

Formålet er ifølge indstillingen på onsdagsen byrådsmøde at sikre, at der på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet kan foretages de nødvendige prioriteringer af opgaver.

»Det er drastiske men nødvendige skridt for at foretage de nødvendige prioriteringer. For Venstre er det afgørende, at det er en nødlovgivning, og at den ophører, når regeringens særlige bestemmelser ophører, så vi kan få borgerrettighederne tilbage,« sagde Hans Skou (V).

Enhedslisten tiltrådte ligeledes indstillingen, men ønskede svar på, hvordan Sundhed og Omsorg sikrede, at der blev gjort rent hos ældre med behov.

Til det svarede ældrerådmand Jette Skive (DF), at hendes afdeling vil sende en notat til byrådet.

»Deri vil der stå, hvad der er op og ned. Det er vigtigt at slå fast, at alle får rengøring efter individuel vurdering. Der kan sidde borgere med f.eks. kol og derfor et stort behov for rengøring,« sagde hun.

Publiceret 25 March 2020 20:24