Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Borgermøde om omstridt byggesag er udsat

Borgernes mulighed for foretræde suspenderes under coronakrisen, men høringsfristen i en omstridt byggesag på Rolighedsvej er forlænget, så et planlagt borgermøde kan gennemføres senere

Af
Jørgen Rye

JP Aarhus

Men hvad med demokratiet?

Gælder det stadig under coronakrisen?

Ja, i hvert fald i forhold til et borgermøde i den omdiskuterede byggesag på Rolighedsvej i Risskov.

Her er en ny lokalplan sendt i høring, og i denne uge skulle der have været holdt et borgermøde om sagen. Det møde er aflyst på grund af coronakrisen, men kommunens mål er, at det kan holdes senere.

"Vi har aflyst borgermødet og udsat høringsfristen for lokalplanen i 10 uger, så fristen nu er 15. maj. Så håber vi, det er tid nok til, at der kan holdes et nyt borgermøde, og hvis det ikke er nok, er det en politisk afgørelse, hvordan man vil forholde sig til borgermødet," siger Lars Lund, teamleder i Plan under Teknik og Miljø.

Sagen om Rolighedsvej handler kort fortalt om, at ejerne af en grund tæt ved Risskov Strandpark vil udstykke en del af grunden, så der kan bygges et nyt hus på den. Det er en række beboere og politikere utilfredse med. De mener ikke, at lokalplanen fra 2017, der ikke tillader udstykning, skal ændres så hurtigt, og de frygter desuden, at byggeriet vil gå ud over strandparken og den bevaringsværdige bygning.

Sagen blev senest behandlet i byrådet 26. februar, hvor et flertal vedtog at sende lokalplanen i fire ugers høring og herunder, at der skal afholdes et borgermøde. Det møde er altså nu udsat på ubestemt tid på grund af coronareglerne.

Ifølge Lars Lund er sagen om Rolighedsvej den eneste aktuelle lokalplansag i høring, hvor der var aftalt et borgermøde. De øvrige sager kører som normalt i en høringsperiode med mulighed for at indgive skriftlige høringssvar, og det kan man fortsat under coronakrisen.

Derudover var der planlagt borgermøder i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til ændring af kommuneplanen, men den proces er så tidlig i forløbet, at der kan inddrages senere i processen.

Et tredje værktøj til borgerinddragelse i byggesager er foretræde for teknisk udvalg, men her lægger byrådet i et forslag på onsdagens byrådsmøde op til at suspendere muligheden for foretræde under coronakrisen og i stedet henvise borgerne til at indsende skriftlige indlæg.

Borgernetværket ”Med hjerte for Aarhus”, der omfatter en lang række fællesråd og borgergrupper, har i et brev netop opfordret Teknik og Miljø til at udsætte borgermødet om Rolighedsvej, som det nu er besluttet.

Publiceret 24 March 2020 20:49