Parkeringskælderen under rutebilstationen.

Parkeringskælderen under rutebilstationen. Øxenholt Foto

Rådmand vil fylde parkeringskælder med jord

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek foreslår, at p-kælderen under Aarhus Rutebilstation bliver fyldt op med sand, grus eller jord.

Den afspærrede rutebilstation kan dermed blive taget i brug igen, og området vil samtidig være stabilt og brugbart til at byudvikle, når Aarhus Byråd lægger sig fast på, hvad området fremover skal bruges til.

En ny rapport om forholdene under rutebilstationen viser, at betondækket er i så dårlig stand, at det ikke kan reddes.

"Vi peger på en løsning, der giver luft til at planlægge den langsigtede udvikling af området uden spild af for mange resurser. P-kælderen bliver fyldt op af jord, grus eller sand, og samtidig sikrer vi en grundig kortlægning af kælderen, der bliver en fordel for fremtidens udviklere af området. Vi kan sige, at vi byggemodner på forhånd," siger Bünyamin Simsek i en pressemeddelelse.

Opfyldningen af rutebilstationen vil kunne ske i etaper for at genere bustrafikken mindst muligt. Det kan dog ikke helt undgås.

"Vi er meget opmærksomme på de gener, omlægningerne kan give for alle dem, der benytter den kollektive trafik. Derfor vil vi i dialog med Midttrafik søge de bedste løsninger for den periode, hvor arbejdet er i gang," siger Bünyamin Simsek.

P-kældrene på Vesterbro Torv i Aarhus C og Rundhøj Torv i Højbjerg har også været igennem grundigere undersøgelser, og også her er der brug for handling inden for ganske kort tid, oplyser kommunen. Vesterbro Torv er mest udsat, og rådmanden har sat gang i en undersøgelse af, om p-kælderen, i stedet for en dyr istandsættelse, kan gøres større i forbindelse med den omlægning af Vesterbro Torv, som byrådet har vedtaget.

"Vi bør undersøge, om vi kan bruge ombygningen af Vesterbro Torv til at forbedre parkeringsmulighederne frem for at forringe dem. Det vil jeg have kortlagt i den nærmeste fremtid."

Undersøgelsen af kælderen under Rundhøj Torv viser, at der skal foretages udbedringer, hvis p-kælderen skal bevares. Det skal sammentænkes med den øvrige udvikling af området, som skal planlægges inden for det nærmeste år.

jr

Publiceret 19 March 2020 08:25