Eva Borchorst Mejnertz har ikke været ude at se Strandhuset indefra, men det vil hun nu. Foto: Aarhus Kommune/Danni Paulsen

Eva Borchorst Mejnertz har ikke været ude at se Strandhuset indefra, men det vil hun nu. Foto: Aarhus Kommune/Danni Paulsen

Rolighedsvej-sagen:

Ordfører anklaget for at lyve i byrådssalen

Talte Eva Borchorst Mejnertz sandt, da hun i byrådet sagde, at hun ikke var inviteret til at se Rolighedsvej 16A? Det er der uenighed om, og spørgsmålet er, om et besøg kunne have forhindret misforståelser i sagen. Nu vil den radikale ordfører dog tage ud for at se huset

Af
Danni Paulsen

"Jeg har ikke været inde i huset. Det vil jeg rigtig gerne, hvis jeg bliver inviteret."

Sådan lød svaret fra Radikale Venstres politiske ordfører, Eva Borchorst Mejnertz, i byrådssalen 26. februar, da et flertal efter intens debat valgte at sende lokalplanforslag 1113 i offentlig høring.

Forinden var Eva Borchorst Mejnertz blevet spurgt, om hun havde været inde at se Strandhuset på Rolighedsvej 16A, og spørgsmålet blev stillet, efter hun havde fremført påstande om, at ejerne har misligholdt den bevaringsværdige Hack Kampmann-ejendom, som de har søgt om at lov til at tilbygge. Ejerne vil desuden udstykke grunden i to, så der på den anden grund kan bygges en stor, ny villa.

Svaret fra RV-ordføreren skabte undren hos flere, som har det indtryk, at Eva Borchorst Mejnertz faktisk har fået en invitation til se huset.

Den 20. december 2019 skrev Martin Busk, som vil renovere og tilbygge Strandhuset og flytte ind med sin familie, til Eva Borchorst Mejnertz på Messenger, at han sammen med sine rådgivende arkitekter stiller sig til rådighed til en gennemgang af Rolighedsvej-projektet og fakta i sagen.

Korrespondancen mellem de to var kort, og det blev aldrig til et møde eller en besigtigelse. Herunder kan du læse Messenger-tråden, som Lokalavisen Aarhus har tilsendt af begge parter.

Messenger-korrespondance mellem Martin Busk og Eva Borchorst Mejnertz.

Messenger-korrespondance mellem Martin Busk og Eva Borchorst Mejnertz.

"Troværdighed på spil"

En af dem, der undrede sig over svaret fra Eva Borchorst Mejnertz, var socialdemokratiets Ango Winther, som har stemt for at sende lokalplanforslaget i høring. Han var af den overbevisning, at hun havde fået en invitation.

"Jeg vidste det faktisk godt og overvejede at sige i byrådssalen, at det var løgn. Sådan noget gør jo, at man godt kan blive i tvivl om, hvornår hun lyver, og hvornår hun taler sandt," siger Winther, som er næstformand for Teknisk Udvalg.

Er det et problem, hvis man lyver i byrådssalen? Det er jo ikke ulovligt.

"Nej, men der er trods alt en troværdighed på spil."

Ifølge Ango Winther har han været ude at se på forholdene i samtlige byggesager, han har skullet behandle i sine 27 år i byrådet.

"Jeg var i lang tid afventende med min holdning til Rolighedsvej-sagen, fordi jeg gerne ville have noget mere viden, inden jeg udtalte mig om det. Jeg har lettest ved at forholde mig til konkrete sager, hvis jeg har set dem. Det var også tilfældet med Rolighedsvej."

Var der ting ved dit besøg, som gjorde dig klogere på sagen?

"Ja, det var der. Jeg havde opfattet, at Strandhuset var en rimeligt tidssvarende bolig efter en renovering i 2010. Men da jeg så den, viste det sig, at den slet ikke er egnet til familiebolig. Den er indrettet som fire lejligheder til udslusningspatienter fra Psykiatrisk Hospital, og de har et tydeligt institutionspræg, som ingen kunne finde på at bo i som privat bolig."

Mener du, at man som politiker bør besigtige forholdene i enhver byggesag?

"Nej, det er op til den enkelte politiker, men jeg har selv svært ved at forholde mig til et byggeri, hvis jeg ikke ved, hvad det drejer sig om, og hvis jeg ikke har set det. Det er min erfaring gennem mine mange år, at det er godt givet ud."

Ved Strandhusets hoveddør kan man stadig se de fem ringeklokker. Fire til de fire forskellige lejligheder og en til hele huset. Foto: Danni Paulsen

Ved Strandhusets hoveddør kan man stadig se de fem ringeklokker. Fire til de fire forskellige lejligheder og en til hele huset. Foto: Danni Paulsen

Bygherre: "Ærgerligt"

Eva Borchorst Mejnertz har været en af de mest toneangivende kritikere i debatten om Rolighedsvej 16A, og det var derfor, at Martin Busk tog kontakt. Han mente, at kritikken fra flere sider var fejlbehæftet og fyldt med misforståelser, og det ville han forsøge at udrede.

Selvom Martin Busk ikke skrev "du er hermed inviteret" i sin henvendelse til Eva Borchorst Mejnertz, så mener han, at det er tydeligt for enhver, at der er tale om en invitation, og han ærgrer sig over, at hun ikke takkede ja.

"Det synes jeg da er ærgerligt, for så kunne det være, hun havde fået en viden, som måske ville sætte sagen i et lidt andet lys. Jeg kan ikke se, hvordan man kan tolke det som andet end en invitation," siger Martin Busk.

"Ikke en løgn"

Ifølge Lokalavisen Aarhus' oplysninger er Ango Winther den eneste politiker, der har set Strandhuset indefra. Men adskillige politikere har været ude at kigge på Rolighedsvej-grunden - heriblandt Eva Borchorst Mejnertz.

Hun fastholder dog, at hun ikke har modtaget en invitation fra Martin Busk.

"Det var ikke sådan, jeg opfattede det. Jeg opfattede det som et forsøg på at gøre sig gode venner og som en: "Nu skal du høre. Du forstår slet ikke kompleksiteten og fakta i det her." Jeg har aldrig talt med Martin Busk før, og det er ikke, fordi jeg ikke vil være på god fod med folk, men jeg syntes måske, det var en lidt indladende tilgang. Jeg har jo læst alle dokumenter og, synes jeg, virkelig grundigt sat mig ind i fakta. Han har så sendt mig en mail, som jeg har sat mig ind i," forklarer Eva Borchorst Mejnertz.

Så det er ikke løgn, når du i byrådssalen påstår, at du ikke er blevet inviteret?

"Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Det er ikke min opfattelse, at jeg er blevet inviteret ind at se huset."

Du har været den mest toneangivende kritiker i denne betændte sag. Hvorfor griber du ikke en chance for at komme ind i huset og høre den anden parts argumenter i sagen?

"Det ville jeg jo virkelig gerne, hvis jeg følte, jeg havde fået den invitation. Det ville jeg helt klart have takket ja til."

Besøg havde ikke ændret noget

Du har sagt flere gange, og siger i byrådssalen, at det er vigtigt at få fakta på bordet. Synes du selv, at du tilstrækkeligt har opsøgt fakta i sagen?

"I virkeligheden skulle fakta meget gerne ligge på sagen. Med de spørgsmål, vi stiller, og de svar, forvaltningen leverer, skulle fakta gerne komme frem derigennem. Det er i høj grad det, jeg har forsøgt at forholde mig til. Så jeg ved ikke helt, hvad det er, du foreslår?"

Jeg har talt med Ango Winther, som har set huset, og som du har kritiseret for at være afventende med sin holdning. Han følte, at han blev meget klogere af at komme ud at se det. Tror du ikke også, det havde været gavnligt for i dit syn på sagen?

"Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror umiddelbart ikke, at det havde ændret på mit syn på sagen. At se et meget misligholdt hus indvendigt har ikke noget at gøre med, om grunden skal udstykkes, eller om der skal laves en stor tilbygning på huset. Jeg er måske bange for, at jeg ville blive endnu mere kritisk, for jeg ser det som virkelig dårlig opførsel, hvis det er sådan, man behandler en bevaringsværdig bygning. Så det ville jeg ikke kunne bruge som argument for, at man skal give tilladelse til at udstykke og bygge."

Ango Winther så, at Strandhuset i hans optik er uegnet som familiebolig - trods renoveringen i 2010. Fordi det er lavet om til fire lejligheder til udslusningspatienter. Det vidste han ikke før sit besøg. Vidste du det?

"Nej, det vidste jeg ikke. Men der er heller ikke noget til hinder for, at man kan lave det om."

I 2017 blev der vedtaget en lokalplan, som forbød udstykning og bebyggelse af Rolighedsvej 16A. Det vil ejerne af grunden have ændret med en ny lokalplan. Foto: Danni Paulsen

I 2017 blev der vedtaget en lokalplan, som forbød udstykning og bebyggelse af Rolighedsvej 16A. Det vil ejerne af grunden have ændret med en ny lokalplan. Foto: Danni Paulsen

Er Strandhuset misligholdt?

Kritikere af Rolighedsvej-projektet - heriblandt Eva Borchorst Mejnertz - har adskillige gange anført, at ejere af bevaringsværdige bygninger ikke skal have lov til at misligholde en ejendom for efterfølgende at kunne bruge en nedslidt ejendom som argument for at bygge nyt. I sagen om Rolighedsvej er det flere gange - direkte og inddirekte - pointeret, at det har været tilfældet.

For ejerne købte Rolighedsvej 16A i 2015 fra KPC, som købte alle Psykiatrisk Hospital-matrikler. Dermed har de haft næsten fem år til at lade Strandhuset og grunden forfalde, er det blevet påpeget.

Men sagen er, at de nuværende ejere først fik overdraget ejendommen i december 2018, hvor Psykiatrisk Hospital flyttede til Skejby. Indtil da benyttede Psykiatrisk Hospital Rolighedsvej 16A og havde ansvar for drift og vedligeholdelse.

"Det ville man vide, hvis man havde sat sig ind i sagen i stedet for at stå og sige, at huset er misligholdt siden 2015," påpeger Martin Busk.

Eva Borchorst Mejnertz, i forhold til din påstand om, at ejer skulle have ladet huset forfalde: Vidste du godt, at ejerne først overtog ejendommen fra Psykiatrisk Hospital i december 2018?

"Det er jeg ikke sikker på. Det skal jeg lige undersøge..."

Undersøge, om du vidste det?

"Ja. Eller hvad jeg har af informationer om det, for der er jo pænt mange dokumenter i sagen."

Kan sagtens blive familiehus

Er det ikke relevant i forhold til din påstand om, at de har ladet huset stå til?

"Det er klart, at det er ikke lige så lang tid, de har haft til at lade det forfalde. De ville dog fortsat kunne have brugt året på at renovere."

Ville det ikke være underligt, når de har søgt om udstykning og tilbygning?

"Jo, jo, jeg er med på, at de har valgt at gå denne vej og afsøge det først. Men min argumentation i byrådssalen gik også på, at det, at vi siger nej til at udstykke og udbygge, ikke betyder, at man ikke kan vedligeholde huset og renovere det. Det vil jeg da forvente, at de gør. Og man ville sagtens kunne renovere det på en sådan måde, at man kan bruge det som familiehus, hvis det er det, man ønsker."

Medgiver du, at det med overtagelsen er ret relevant i forhold til påstanden om, at de skulle have misligholdt huset?

"Det er klart, at de ikke har haft så lang tid til at misligholde det, hvis det kun er et enkelt år, de har haft huset. Det er jeg enig i."

Tror du ikke også, at man kunne være blevet klogere på sådan noget, hvis man havde set huset og var gået i dialog med ejerne?

"Det er jo også en forvirrende ting, skal du huske. Det er jo ikke Martin Busk, som ejer huset. Havde det været ejeren, som havde kontaktet mig, tror jeg, at jeg ville have tænkt mere i de baner, at jeg gerne ville se det indvendigt."

Gør det nogen forskel? Du ved jo, at det er Martin Busk, der gerne vil bygge på Strandhuset-grunden. Så kunne du vel godt have taget med ham ud at se det?

"Det kunne man godt, hvis man vidste, at det var, hvad der blev lagt op til. Det var dog ikke sådan, jeg opfattede det."

Tager imod ny invitation

Eva Borchorst Mejnertz tror ikke, at et besøg havde gjort nogen forskel for hendes holdning til sagen, og det er Martin Busk også i tvivl om.

"Det kan jeg ikke svare på. Intet i denne sag kan efterhånden overraske mig efter den uskønne proces, der har været. Men det er altid klogt at lytte til begge sider i en sag, og det forsøgte jeg at opfordre til. Det er bare ikke rigtig lykkedes," siger han.

I bagklogskabens ulideligt klare lys, når jeg har præsenteret de her ting for dig, tænker du så, at du skulle have været ude at se det?

"Ja, jeg ville gerne have set det. Jeg vil fortsat gerne se det, fordi jeg er kæmpe fan af Hack Kampmann. Så det vil jeg da gerne. Jeg tror også, at det kunne blive et fantastisk sted - uden at man udbygger og udstykker," siger Eva Borchorst Mejnertz.

Så kan jeg afsløre, at der stadigvæk er en åben invitation til at se huset, hvis du vil tage imod den invitation?

"Det vil jeg da bestemt. Så vil jeg skrive til Martin Busk."

Lokalavisen Aarhus har fulgt sagen om Rolighedsvej. Herunder kan du læse tidligere artikler:

Publiceret 10 March 2020 09:44