Der er faldet så meget vand de seneste mange uger, og det har gjort, at blandt andre lokal iværksætter Kim Bisgaard har fået idéer til løsninger.

Der er faldet så meget vand de seneste mange uger, og det har gjort, at blandt andre lokal iværksætter Kim Bisgaard har fået idéer til løsninger. Foto: Jeppe Rafn

Borgerforslag:

Byg en bro ved søerne i Brabrand

Brabrand-Årslev-borger Kim Bisgaard vil gerne have bygget en bro

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

oversvømmelser "Løsningerne er skyllet ind med vandet."

Sådan siger Kim Bisgaard, selvstændig iværksætter fra Brabrand-Årslev. Han er derfor dagligt vidne til de oversvømmelser, der er ved Brabrandsøen-området, Søskovvej og Holmbækvej, der for tiden er lukket på grund af vandmasserne.

Han mener, at det er tid til at tænke nogle andre løsninger ind for området, og foreslår, at man bygger en bro fra Stavtrup til Brabrand ved vejen, der går mellem Brabrand Sø og Årslev Engsø. Den skal passe ind i æstetikken i området og være til gavn for beboere og samtidig tage hensyn til de markante vandmængder, vi har fået.

"Jeg har ikke lavet tekniske undersøgelser omkring det, og der ville selvfølgelig skulle ingeniørberegninger til. Den dyre løsning ville være at lave en smuk bro, som beriger alt i området. Den skal passe ind, og den skal være med til at løse de vandproblemer, der er," siger Kim Bisgaard.

Vejen kan hæves

Hvis ikke der kan blive etableret en bro ved søerne i Brabrand, så mener Bisgaard, at det ville være en god idé at hæve den eksisterende vej og på den måde skabe en dæmning, der bliver styret af sluser og teknik, så der ikke i fremtiden kommer oversvømmelser.

"Der er jo meget, der tyder på, at vi kommer til at se mere til vandmasserne i fremtiden, så det er vigtigt, at vi kan finde nogle gode løsninger på udfordringerne," siger han.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) har blandt andet foreslået at etablere en ny engsø ved Hede Enge i nordbyen, og i den sammenhæng mener Bisgaard, at det ville være en god idé at forbedre de eksisterende engsøer ved Brabrand og Årslev samtidig med, at man laver enten en bro eller hæver vejen.

"Jeg har lagt mit forslag op i den lokale Brabrand-gruppe, og der er mange, der har kommenteret positivt på mit forslag. Jeg synes, at man skal starte med de idéer, vi drømmer om, og så se om de holder vand. Det er vigtigt, at man i den her forbindelse også tænker på de bløde trafikanter, for på grund af oversvømmelserne kan cyklisterne ikke køre på Brabrandstien lige nu, og man vil jo gerne have, at folk cykler, så det hænger ikke så godt sammen," mener Kim Bisgaard.

Stort engagement

Rådmand Bünyamin Simsek er begejstret for, at borgerne blander sig i debatten, men idéen om en bro er han dog ikke så begejstret for.

"Æstetikken i området bliver ødelagt med en bro. De er praktiske i forhold til vandmænger, men i forhold til herlighederne i området, og uagtet hvordan broen vil blive bygget, har jeg svært ved at se, at den passer ind. Jeg glæder mig dog over, at borgerne tænker visionært og ud af boksen," siger rådmanden.

For rådmanden handler det om at finde løsninger, der kan gavne hele byen, og at hæve vejen i området kan være en løsning.

"Vi skal løse klimaudfordringerne ved at sætte ind og holde fokus. Står det til mig, kommer byrådet til at investere massivt i det, og hvis ikke det bliver muligt at forebygge, så vil jeg hellere leve med, at vejen er spærret ind imellem, end at der bliver etableret en bro," siger Bünyamin Simsek og fortsætter:

"Jeg glæder mig meget over Kim Bisgaards engagement. Det ligger rigtig godt i tråd med, at jeg gerne vil fremtidssikre byen, og her kan det at hæve vejen være en løsning, men om det er den rigtige, ved jeg ikke. Det er vigtigt, at vi kigger på hele Aarhus, som skal klimasikres. Ved at investere få millioner kan vi forebygge milliard-udgifter i fremtiden.”

Kim Bisgaards oprindelige forslag, som han lagde op på Facebook, handlede om at løse de trafikgener, der er ved Søskovvej, der deler de to søer. Her foreslog han at regulere med lyskryds, så antallet af bilister, der skyder genvej vil falde. Efter at have læst de mange kommentarer og forslag, mener han dog, at den mest effektive løsning vil være at lukke Søskovvej for biler og lade forbindelsen mellem nord og syd ved søerne være Holbækvej i den vestlige ende af søerne. I midten mellem de to søer kan så laves en kombineret dæmning og rekreativ forbindelse, hvor man på cykel og til fods kan krydse søerne og ikke mindst nyde den storslåede udsigt, der er lige i midten af søerne.

"Dæmningen/broen skal på den ene side tænkes æstetisk rigtig, så den beriger området og herudover rent teknisk have de rigtige funktioner og egenskaber, så det fungerer optimalt i forhold til hele Aarhus’ klimasikring, som rådmanden peger på," siger Kim Bisgaard.

Publiceret 05 March 2020 08:00