Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. Pressefoto

Alle kommunens afdelinger spytter penge i underskud på socialområdet

De øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune skal tilsammen finde i alt 15 millioner kroner, som skal hjælpe Social- og Beskæftigelsesområdet med at overholde budgettet i 2020

Af
Maria Dalhoff

JP Aarhus

Der skal spares på socialområdet i Aarhus Kommune i år.

Men sparekravet er halveret, og det resterende sparekrav kan vise sig at være til gavn for borgerne. Det konstaterer blandt andet socialrådmand Kristian Würtz (S), som sent tirsdag aften indgik en aftale med forligspartierne bag budget 2020 om en økonomisk genopretning af socialområdet.

Aftalen betyder, at social- og beskæftigelsesområdet i år selv skal finde 45 millioner kroner i besparelser og 50 millioner kroner fra 2021 og frem. Sparekravet lød oprindeligt på 90 millioner kroner, og for at komme i mål med sparekravet på nu 45 millioner kroner vil Aarhus Kommune blandt andet skære i udgifterne til behandlings- og botilbud uden for kommunen, ligesom flere borgere skal tilbydes botilbud med støtte i eget hjem fremfor i et kommunalt opholdstilbud.

"Det er besparelser, hvor vi samtidig kan gøre tingene bedre for borgerne. Vi har lavet en aftale med boligforeninger om boliggaranti til unge hjemløse, og når den aftale er realiseret, sparer vi pladser på forsorgshjem. Det er det bedste for borgerne og billigere for kommunen," siger Kristian Würtz, som også peger på, at Aarhus Kommune eksempelvis vil oprette flere specialpladser til borgere med udviklingshandicap.

"Dermed får borgerne mulighed for at blive boende tæt på familie og netværk, mens Aarhus Kommune vil kunne spare penge," siger Kristian Würtz, der roser de øvrige forligspartier for at stå sammen om at finde penge til socialområdet.

Skal hjælpe solidarisk

Forligspartierne har aftalt, at de øvrige magistratsafdelinger sammen skal finde i alt 15 millioner kroner, som skal overdrages til socialområdet i år. Det betyder blandt andet, at magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg skal aflevere 4,35 millioner kroner, og Børn og Unge-afdelingen skal af med 6,73 millioner kroner i år. Pengene vil Børn og Unge finde i det, som rådmanden på området, Thomas Medom (SF), kalder "ubrugte regnskabsmidler".

"Det er penge, som vi kunne have brugt på noget andet. Men jeg har argumenteret hårdt for, at vi skal hjælpe solidarisk med at hjælpe de hårdest udsatte," siger Thomas Medom.

Venstres byrådsmedlem Gert Bjerregaard er enig.

"Det er meget fair, at den øvrige del af kommunen skal være med til at hjælpe de allersvageste. Med aftalen har vi løftet en del sparekrav væk fra de socialt svageste borgere, og det er vi tilfredse med. Jeg havde gerne set, at der var hentet yderligere 15 millioner kroner fra de andre magistratsafdelinger, men det var der ikke opbakning til," siger Gert Bjerregaard, der forventer, at de forskellige magistratsafdelinger kan finde pengene til socialområdet ved at skære på områder, som ikke er såkaldt borgernære.

Dansk Folkeparti er ikke med i budgetforliget for 2020, og derfor er partiet heller ikke med i den nye aftale. Det er da heller ikke en aftale, som rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), er tilfreds med.

"Ikke nok med at forligspartierne tager af de andre afdelingers opsparing. De binder også den kommende budgetlægning ved at sige, at der i det næste budget skal findes 20 millioner kroner til socialområdet. Dermed skubber de bare udfordringen foran sig uden at vide, om der reelt er penge til det. Det er jo slet ikke sikkert, at der er et råderum at tage af ved efterårets budgetforhandlinger. Det er da uansvarligt," mener Jette Skive.

En anden del af forligsaftalen er, at magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse skal friholdes for Aarhus Kommunes økonomiske driftstilskud til den tværkommunale institution Kofoedsminde, som ligger på Lolland og er et hjem for voksne udviklingshæmmede, der er idømt en foranstaltning. Det frigør yderligere 10 millioner kroner i forvaltningens budget. Dertil kommer, at afdelingen i løbet af 2019 forbedrede sit interne regnskab med 20 millioner kroner igennem besparelser. De penge forventer afdelingen også at kunne spare fremover.

Spareforslag fjernet

En del af forligsaftalen er også, at en række forslag til besparelser er fjernet, herunder den foreslåede rammebesparelse på 1,5 procent på bosteder og institutioner. Det glæder Social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz:

"Det er positivt, at det er lykkedes os at undgå en væsentlig del af opbremsningsforslagene, og jeg er især meget glad for, at det er lykkedes at undgå de store rammebesparelser på boformerne. Det er noget af det, der har bekymret både mig og de mange borgere og interessenter, der har sendt os høringssvar, mest," siger Kristian Würtz, som understreger, at det på trods af den nye aftale fortsat bliver en svær opgave for forvaltningen at få budgettet til at række både i 2020 og i de kommende år, hvor udgifterne til især det specialiserede socialområde forventes at blive ved med at stige.

"I takt med befolkningstilvæksten bliver der også flere aarhusianere, som får brug for hjælp. Vi skal aflevere en plan, som sikrer en langsigtet økonomisk stabilisering frem mod 2030 til byrådet inden sommerferien. Men Aarhus kan ikke klare det selv. Vi skal også have Folketinget til at prioritere det psykiatriske område og socialområdet højere, så der kan laves en varig løsning," siger Kristian Würtz.

Venstre i Aarhus Byråd vil også have en plan for økonomisk sikring af området for fremtiden.

"Allerede nu har vi jo aftalt, at der bliver mindre at fordele under budgetforhandlingerne i september, fordi socialområdet skal have penge. Men vi kan ikke redde socialområdet hvert år. Derfor bliver vi nødt til at se på, om budgetmodellen for området passer," siger Gert Bjerregaard.

Publiceret 19 February 2020 17:49