Foto: Aarhus Kommune

Foto: Aarhus Kommune

Få dage efter seneste dødsfald:

Nu kommer der kameraer op ved åen og havnen

Som en del af en forsøgsordning hænger Teknik og Miljø nu termiske og styrbare kameraer op langs vandet i Aarhus

Det er ikke meget mere end tre dage siden, at en 72-årig kvinde på tragisk vis mistede livet, efter hun af endnu uforklarlige årsager faldt i vandet ved Aarhus Ø.

Det fik igen diskussionen om manglen på kamera-overvågning af å- og havnearealerne til at blusse op, og nu er Aarhus Kommune på banen med netop det.

Inden udgangen af marts skal der installeres kameraer to steder på Dokk1 og ét sted på Navitas, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I alt seks kameraer i form af tre styrbare kameraer og tre termiske kommer op, og det er ifølge Teknik og Miljø et resultat af et projekt, hvor man siden efteråret 2019 har undersøgt forskellige løsninger, der kan øge sikkerheden ved vandet og give redningspersonale bedre hjælpe muligheder ved ulykker.

"På baggrund af vores lærerige samarbejde med Aalborg Kommune vælger vi nu at dele vores indsats op i to sideløbende spor. Vi installerer tre styrbare kameraer, som efter en testfase vil kunne understøtte beredskabets arbejde, når der sker ulykker ved vandet. Samtidig installerer vi også tre termiske kameraer, som på sigt selv skal kunne sende en alarm, hvis det opdager, at en person er faldet i vandet. Den del kræver dog en noget længere testfase, før vi forventer at se resultater," siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø.

Erfaringer fra Aalborg Kommune viser, at det styrbare system hurtigt kan få en vital betydning, mens det termiske system har et væsentligt længere sigte.

"I Aalborg Kommune er man allerede langt fremme med både det styrbare og det termiske system. Det termiske system bærer dog fortsat spor af at være et udviklingsprojekt. Det er det styrbare system, der har hjulpet Nordjyllands Beredskab med at redde liv, og derfor skal det selvfølgelig bare installeres, så vi giver beredskabet de bedste værktøjer," siger Kim Gulvad Svendsen.

De seks kameraer, der i første omgang installeres, dækker havnearealet mellem Dokk1 og Navitas samt den del af åen, der strækker sig fra Dokk1 til Skt. Clemens Bro. Så skulle en ulykke ske på Aarhus Ø igen, så vil kameraerne ikke være til nogen hjælp.

Ifølge Teknik og Miljø vil de dog i det dækkede område være et effektivt supplement til de i forvejen opsatte redningsstiger, redningskranse, sikkerhedswires med mere.

Skal der købes og installeres flere kameraer, kræver det en politisk vedtagelse.

dp

Publiceret 14 February 2020 13:21