Foto: JOJ Fotografi, Jens Ole Jensen

Pres på faciliteterne i Solbjerg

I Solbjerg Idrætsforening mangler man plads

Af
Anders Michaelsen

BYUDVIKLING Aarhus er en kommune i vækst. Et af de steder, man kan se det, er i Solbjerg, hvor man skal være mere end almindelig hurtig, hvis man skal sikre sit barn en plads på det lokale gymnastikhold i byen.

Det er ikke nyt, men har været tilfældet i en årrække.

En del af forklaringen er de 39 procent flere mennesker, der er kommet til lokalsamfundet i løbet af de sidste 20 år, ovenpå at større områder er blevet udstykket til nybyggeri. Og de mange tilflyttere har lagt et pres på byens faciliteter. Heriblandt på den lokale idrætsforening, hvor man har måttet afvise flere til diverse hold og har været nødsaget til at oprette ventelister.

"Det betyder jo, at der er nogen, der ikke kan gå til idræt med bedstevennen, og det kun er dem, der er hurtige på tasterne, der får en plads. Det er skævt og ulige, for der skal jo være plads til alle, der vil dyrke idræt. Det gør ondt i hjertet at afvise nogen, der gerne vil være med i fællesskabet, for det er jo vores højeste formål," siger Kristine Hornum, formand for Solbjerg Idrætsforening.

Næstflest per sal

I Solbjerg har man en gymnastiksal og en hal, som idrætsforeningen deler med skolen. Både skole og idrætsfaciliteter er fra 1976 og fra dengang, der boede knap 2.100 indbyggere i byen. I dag bor der over 5.000.

Ifølge et notat fra Aarhus Kommune så er Solbjerg det sted i kommunen, hvor der er næstflest mennesker per gymnastik- og sportssal. Og når det gælder samme regnestykke med haller, er man også 1.000 flere indbyggere til at dele hallen sammenlignet med gennemsnittet i resten af kommunen.

I Solbjerg Idrætsforening har man nedsat et udvalg til at afdække det konkrete facilitets-behov i byen og til at afsøge mulighederne for fondsmidler, og udvalget er også så småt begyndt at samle ind i lokalsamfundet. Idrætsforeningen har været i kontakt med flere politikere og her konstatere man, at der ikke umiddelbart er udsigt til hjælp.

"Vi synes, vi har bevist, at vi er presset, men kommunen reagerer ikke. Vi er meget åbne for, hvad der skal til herude. Det kunne være en halv hal, en multisal eller noget om- eller tilbygning. Men der er ingen tvivl om, at noget mere gulv, det er et behov," siger Kristine Hornum.

Skal have muligheden for at prioritere

En yderligere udstykning på 70 hektar er på bedding i Solbjerg, hvilket vil betyde flere borgere og potentielle idrætsbrugere.

"En mulig løsning, når kommunen udbygger, er, at de afsætter eksempelvis to procent af grundens pris til udvikling af byen," forslår Kristine Hornum.

Steen Bording Andersen (S) er formand for Kulturudvalget i Aarhus Kommune, der bl.a. står for at uddele midler til idrætsfaciliteter, og han tror ikke på øvelsen med det to procent, og mener ikke matematikken har alle svarene og vil fjerne noget af det politiske prioriteringsrum.

"Der er mange udgifter i kommunen, som er bundet op på budgetmodeller og ting vi af lovmæssige grunde eller politisk skal gøre. Vi skal bevare muligheden for at prioritere og opprioritere de ting, der fungerer bedst og trænger mest, og jo mere vi binder for meget op på matematiske modeller des mindre fleksibilitet er der," siger han og tilføjer:

"Men at der er et prioriteringsrum kan måske netop i Solbjergs tilfælde være en fordel, da man i Solbjerg gør det godt, men absolut ikke er det eneste sted i kommunen, hvor der er sket en stor befolkningstilvækst." siger han og slår samtidig fast, at Solbjerg ligger højt på prioriteringslisten.

Publiceret 14 February 2020 07:00