Chefredaktør for Jyllands-Postens Lokalaviser, Claus Krogh

Chefredaktør for Jyllands-Postens Lokalaviser, Claus Krogh

Chefredaktørens klumme:

Sporleders skifte udstiller et af magistratsstyrets problemer

Simseks rolle som Teknik og Miljø-rådmand efterlader ikke plads til andre end Simsek, skriver Claus Krogh

Af
Claus Krog

ansvarshavende chefredaktør

I sidste uge valgte Venstres byrådsmedlem Peter Sporleder at skifte parti til De Konservative.

Årsagen var ifølge ham selv, at han ikke kunne gøre en forskel i Venstre, samt at det sociale område, som er vigtigt for Sporleder, ikke fyldte nok i Venstres politik i byrådet. Han nævnte specifikt, at Aarhus har for mange hjemløse, og at dem vil han gøre mere for, og det er der plads til hos De Konservative.

Især kommentaren om, at han ikke kan gøre en forskel i Venstre, er værd at bide mærke i. Venstre er byrådets næststørste parti efter Socialdemokraterne. Det er det største borgerlige parti og burde derfor - set i en klassisk dansk politisk kontekst - være byrådets førende oppositionsparti. Det ser man ikke meget til. En af årsagerne til den manglende lyst til at gå imod den herskende stemme, som Socialdemokratiet med borgmester Jacob Bundgsaard (S) står i spidsen for, er magistratsstyreformen, som vi har i Aarhus.

Venstres leder i Aarhus er Bünyamin Simsek, og han er som bekendt rådmand for Teknik og Miljø. En rigtig stor post, der giver Bünyamin Simsek masser af "skærmtid," og han er ofte i pressen, da rigtig mange sager i kommunen skal forbi Teknik og Miljø-rådmandens skrivebord.

Problemet i en politisk sammenhæng er, at Simsek engang imellem tvinges til at gennemføre - og i sin egenskab af rådmand arbejde for - ting, der er blevet besluttet i byrådet af et flertal udenom Venstre. Skismaet opstår derfor, når rådmandsposten giver Simsek mulighed for at nå ud til rigtig mange vælgere, og han dermed får en forholdsmæssig stor eksponering.

Det betyder, at Simsek kan bruge sin rådmandspost som én lang valgkampsplatform frem imod næste kommunalvalg. Samtidig bliver sager, der udspringer af Teknik og Miljø, ofte brugt til netop at profilere Simsek. Det efterlader ikke plads til mange andre end Simsek, når Venstre skal profileres i Aarhus, og derfor er områder, som Sporleder beskriver, han brænder for, ikke "vigtige" emner i Venstres byrådsgruppe.

Det giver en demokratisk diskrepans i Venstres politik i Aarhus Byråd og sender politikere med hjerte for andet end Teknik og Miljø i armene på eksempelvis De Konservative.

I den sammenhæng skal Sporleder roses for at tone klart ud og søge indflydelse, der hvor han tror, han kan få det. Det er og bør være enhver politikers fornemste opgave.

Publiceret 11 February 2020 10:00