Hack Kampmanns 'Strandhuset' på Rolighedsvej 16A.

Hack Kampmanns 'Strandhuset' på Rolighedsvej 16A.

Læserbrev: Kritisabel og rystende sagsbehandling i Rolighedsvej-sagen

"Byrådet bør ikke acceptere en sådan mangelfuld sagsbehandling," skriver tidligere byrådsmedlem

Af
Viggo Jonasen

Cand.scient.pol, lektor emer og tidl. byrådsmedlem for Enhedslisten

Hørgårdsvej 18, Risskov

”Bygherre er rystet ..” ser vi i Lokalavisen.

Lidt sært. Det fremgår nemlig ikke af kommunens sager om lokalplan Rolighedsvej 16A, at Martin Busk er bygherre på Strandhus-grunden.

Der er dele af sagsbehandlingen i rådmandens afdeling, som er temmelig ”rystende” for et gammelt byrådsmedlem med forstand på forvaltningsret.

Horsbøl & Busk er kendte figurer bl.a. i byggebranchen, og igennem deres projekter er de også kendte hos rådmanden og i forvaltningen.

Men at de, uden ejerskab til Strandhusgrunden og uden fuldmagt fra ejerne, kan få startet en lokalplanændringssag, OG at de kan få rådmanden til, uden nærmere begrundelse, at beslutte ændring af en næsten spritny lokalplan, blot ved et par mails og nogle telefonopringninger – det er forvaltningsretligt temmelig rystende.

Rolighedsvej 16A-sagen er ikke en administrativ tyve-på-dusinet sag.

Da Lokalplan 1031 blev vedtaget, afviste forvaltningen og byrådet et ønske fra KPC om udstykning af Strandhus-grunden. Den ganske stærke beskyttelsesbestemmelse om, at grunden ikke måtte udstykkes, og at Strandhuset skulle bevares, var ikke nogen tilfældighed.

Bag ved lå ønsket om at bevare sammenhængen – den visuelle sammenhæng - imellem den øvre del af parken ved Psykiatrisk Hospital og den nedre del, Strandparken. Tidligere, i 1993, afviste byrådet med Lokalplan 470 amtets ønske om villa-udstykning af arealet mellem Rolighedsvej og Grenåbanen, ud fra de samme miljømæssige begrundelser.

Byrådet kan altid ændre en lokalplan. MEN – det er forvaltningsretligt og kommuneplanretligt en kritisabel sagsbehandling, at rådmanden tillader eller pålægger sin forvaltning at undlade redegørelse for bevaringshensynet og begrunde at det skal tilsidesættes.

Byrådet bør ikke acceptere en sådan mangelfuld sagsbehandling.

Blandt de forvaltningsretlige særpræg i sagsbehandlingen er som nævnt, at forvaltningen ikke spørger, om Strandhusgrundens ejere har givet Busk & Horsbøl fuldmagt til at rejse en lokalplansag. To arkitektfirmaer har ejer-fuldmagt i lokalplansagerne. Men de fuldmagter er skrevet måneder efter, at rådmanden har truffet beslutning om ændring af Lokalplan 1031.

Horsbøl & Busk er ikke ansat i arkitektfirmaerne. På den måde udviser rådmandens forvaltning en sjuskeri grænsende til velvilje over for et par kendte byggematadorer, som end ikke er bygherrer på pågældende grundstykke.

Andre end ”bygherren” har grund til at være rystede.

Publiceret 06 February 2020 20:03