Bünyamin Simsek er ikke inhabil i sagen om Rolighedsvej 16A, konkluderer kommunens jurister. Arkivfoto

Bünyamin Simsek er ikke inhabil i sagen om Rolighedsvej 16A, konkluderer kommunens jurister. Arkivfoto

Rolighedsvej-sagen:

Jurister frikender rådmand i vennetjeneste-spørgsmål

"Du er utvivlsomt ikke inhabil i sagen," lyder det fra kommunens jurister til rådmand Bünyamin Simsek

Af
Danni Paulsen

"Konklusionen er, at du utvivlsomt ikke er inhabil i sagen."

Sådan lyder det kortfattet og klokkeklart i en email, som Lokalavisen Aarhus har fået aktindsigt i, fra Aarhus Kommunes juridiske afdeling til rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Afdelingen har undersøgt rådmandens habilitet, efter Radikale Venstre og Enhedslisten i en 10-dages forspørgsel indikerede, at Simsek skulle være personlig ven med en af ejerne af Rolighedsvej 16A, som har bedt om en ny lokalplan til udstykning og bebyggelse af grunden.

"Din relation til Martin Busk har således ingen betydning for din mulighed for at træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af sagen om Rolighedsvej 16A," sluttes mailen fra jura-afdelingens chef, Berit Kornbæk Boisen.

Simsek: Busk er ikke min ven

Forud for juristernes konklusion var Bünyamin Simsek blevet bedt om at "sende relevante informationer" om sine relationer til Martin Busk.

Han skriver efterfølgende, at han som rådmand og politiker ofte møder erhvervsdrivende for at styrke samarbejdet med byens borgere og virksomheder. Disse mødes han med ved offentlige arrangementer, og når de retter henvendelse til ham med planer for deres virksomhed eller udviklingen af Aarhus.

"Jeg møder ham (Martin Busk, red.) i professionelle sammenhænge på tilsvarende vis som andre erhvervsdrivende. Konkret møder jeg oftest Martin Busk , når vi deltager i samme erhvervsarrangementer, som typisk er indvielser, virksomhedsbesøg, netværksmøder eller lignender. Arrangementer, hvor jeg ikke har indflydelse på, hvem der inviteres," skriver Simsek.

Rådmanden pointerer også, at han mødes enkeltvis med borgere og virksomheder enten på rådhuset, i en virksomhed eller på borgerens private bopæl.

"Jeg har som en del af mine opgaver som rådmand også haft møder med Martin Busk og hans virksomhed Bricks A/S."

Simsek oplyser endvidere, at han har rejst til Istanbul med Busk og op imod 30-40 andre erhvervsfolk "for at styrke det interkulturelle møde mellem Tyrkiet og Danmark", og så fortæller han, at han møder Martin Busk som privatperson og medlem af Aarhus Borgerlige Skydeklub, som har 185 medlemmer.

"Martin Busk er ikke en del af min vennekreds," fastslår rådmanden.

Skal være "nær ven"

I forlængelse af 10-dages forespørgslen fra Enhedslisten og Radikale Venstre har Borgmesterens Afdeling redegjort for habilitetssager i kommunalt regi.

Borgmesterens Afdeling skriver, at man selv vil tage sagen op, hvis man bliver opmærksom på en habilitetsudfordring, men at det ellers er det enkelte byrådsmedlem, der skal gøre opmærksom på eventuelle interessekonflikter.

I forhold til rådmænd og borgmesteren gælder det, at deres magistratsafdeling skal vurdere, om der foreligger inhabilitet.

I forhold til venskaber, som har været omdrejningspunktet for anklagerne mod Bünyamin Simsek, slår Borgmesterens Afdeling fast, at der skal være tale om et nært venskab, før en politiker er inhabil.

"Venskabsforhold kan efter omstændighederne begrunde inhabilitet, men det er en betingelse, at venskabet skal være at kunne betegne som "nært". Dette betyder, at almindelige venskaber ikke medfører inhabilitet, da inhabilitet først indtræder, hvis venskabet karakteriseres ved en betydelig forbundethed og hengivenhed," skriver man og konkluderer:

"Der skal således meget til for, at et venskab kan medføre inhabilitet hos borgmesteren, en rådmand eller et byrådsmedlem."

Rolighedsvej-sagen (semi)kort:

  • Over 1.000 borgere har skrevet under på en protest mod, at to kendte ejendomsudviklere vil bygge store liebhavervillaer på Rolighedsvej 16A. Grunden, der tidligere har tilhørt Psykiatrisk Hospital og senere ejendomsudviklingsselskabet KPC, ligger ved Risskov Strandpark med udsigt til havet og med en bevaringsværdig Hack Kampmann-tegnet villa. Kommunen har adskillige gange afvist bebyggelse og udstykning, og i 2017 vedtog man en lokalplan, der forhindrede dette.
  • På foranledning af og i samarbejde med de nuværende ejere, Anders Horsbøl og Martin Busk, begyndte Teknik og Miljø i september 2018 at arbejde mod en ophævelse af lokalplanen. Den plan blev dog droppet i april 2019, hvor man i stedet begyndte at udarbejde en ny lokalplan, så ejendomsudviklerne kan udstykke i to grunde og således bygge et helt nyt hus samt lave en stor tilbygning til Hack Kampmann-huset. Det er den lokalplan, der nu bliver behandlet politisk.
  • Det har vakt stor undren, at man vil droppe en gennemarbejdet lokalplan så kort efter vedtagelse, idet intet umiddelbart har ændret sig ift. grunden. I årevis har aarhusianere debatteret, at almindelige borgere kan have ualmindeligt svært ved at få lov til at bygge en carport, mens store ejendomsudviklere nemt og hurtigt får projekt-godkendelser, og derfor ser mange Rolighedsvej-sagen som en meget principiel sag.
  • Ifølge Teknik og Miljø er beslutningen om at lave en ny lokalplan taget på et rådmandsmøde, som offentligheden ikke kan få indsigt i, og offentligheden har ikke fået oplyst begrundelsen for beslutningen. Imidlertid har der fra borgere og politikere været sået tvivl om rådmand Bünyamin Simseks (V) habilitet i sagen, da han angiveligt omgås den ene bygherre privat. Kommunens jurister har dog vurderet, at rådmanden ikke er inhabil i sagen.

Publiceret 31 January 2020 12:44