Erik Svejgaard er en af de naboer, som undersøgte byggeriet af ny busendestation ved Emiliedalsvej nærmere. Nu har byggeriet ligget stille siden begyndelsen af december.

Erik Svejgaard er en af de naboer, som undersøgte byggeriet af ny busendestation ved Emiliedalsvej nærmere. Nu har byggeriet ligget stille siden begyndelsen af december.

Kommunal byggeri-farce:

Ny busholdeplads i Højberg stoppet af opmærksomme borgere

Aarhus Kommune rykkede pludselig ind med maskiner, men da borgere gravede i sagen, manglede der dispensation til byggeriet. Også begrundelsen for at bygge nyt halter, mener de lokale

Af
Louise Nyvang Burmeister

Byggeri Hovedrysten, skuffelse og mistro er, hvad beboere i Højbjerg sidder tilbage med.

Tove og Erik Svejgaard har meget få rosende ord om den kommunale forvaltning i håndteringen af et byggeri af en busendestation, der forbinder Hørhavevej og Emiliedalsvej.

I nu tre måneder har ægteparret, der bor på Dalvangen, kæmpet et slag på ord med kommunale embedsmænd. Korrespondancen begyndte tre dage efter, at byggeriet pludselig gik i gang 25.oktober. Ingen havde informeret naboerne. De opdagede, at motorsave var i færd med at fælde de gamle træer på et grønt område mellem Hørhavevej og Emiliedalsvej.

"Vi var på vej i brugsen, og vi blev noget forbavsede ved synet. Vi havde godt set et skilt, de havde sat op et par dage tidligere, men der fremgik det ikke, at hele det rekreative område blev ødelagt, eller at det var en stor endestation, de skulle i gang med at bygge," siger Tove Svejgaard.

En gruppe af naboer blev hurtigt samlet og begyndte at undersøge sagen nærmere. De fandt frem til, at der faktisk er en byplanvedtægt fra 1959, hvori der står, at området skal udlægges til fællesareal for de omkringliggende boliger.

Tove og Erik Svejgaard begyndte at stille en masse spørgsmål til forvaltningen.

"Først blev vi jo fortalt, at det var de lokale borgeres eget ønske, at der skulle etableres en busholdeplads der. Det kunne vi ikke forstå. Så bad vi dem præcisere det. Så fik vi at vide, at det var fællesrådets ønske. Men det var heller ikke rigtigt," siger Erik Svejgaard og slår opgivende ud med armene.

Han sidder med fællesrådets skriftlige svar til forvaltningen, hvori det fremgår, at rådet naturligvis er interesseret i den bedst mulige trafiksikkerhed, men mangler dokumentation for at den valgte løsning rent faktisk er den rigtige.

Den nuværende buslomme på Emilliedalsvej skaber i følge Aarhus Kommune dårlige oversigtsforhold for gående, der skal krydse vejen. Til venstre ses byggeriet af den nye busendestation.

Den nuværende buslomme på Emilliedalsvej skaber i følge Aarhus Kommune dårlige oversigtsforhold for gående, der skal krydse vejen. Til venstre ses byggeriet af den nye busendestation.

Byggeriet blev stoppet

Kommunen stoppede byggeriet af busendestationen i begyndelsen af december. Den 8. januar sendte Teknik og Miljø et brev ud til nogle af naboerne. Dog ikke Tove og Erik. Men naboen i rækkehuset ved siden af kunne vise dem e-mailen.

I den såkaldte 'Orientering' forklarede kommunen, at det var dens vurdering, at byggeriet kunne anlægges efter vejloven, men "det gamle plangrundlag kan i sin ordlyd så tvivl om rækkevidden for muligheden for at anlægge vejareal (...) uden dispensation fra byplanvedtægten." Derfor satte kommunen samme dato gang i en naborientering, der tillod de nærmeste naboer at afgive høringssvar.

Tove og Erik Svejgaard måtte nøjes med at sende en indsigelse.

"Vi håber, de kommer til fornuft og sløjfer byggeplanerne. Hvis man som borger bygger noget uden dispensation, så skal man jo rive det ned igen. Det samme må gælde kommunen. Vi må alle være lige for loven," mener Erik Svejgaard.

Naboerne er også meget uforstående over for hele intentionen bag byggeriet. Ifølge kommunen vil man forbedre trafiksikkerheden.

"Vi mener ikke, at der er et stort problem med trafiksikkerheden her. Der er ingen uheld sket. Men hvis man vil give de gående bedre udsigtsforhold, når de skal krydse vejen, så kunne man blot flytte den nuværende buslomme en meter længere ind. Eller man kunne benytte en af de tre andre busholdepladser, der ligger ubenyttede hen i området," siger Erik Svejgaard.

Nabohøringen blev afsluttet 22. januar, og hvornår der falder en afgørelse, er endnu uvist. Teknik og Miljø oplyste 23. januar, at man vil kommentere på høringssvarene 'forventeligt inden for 14 dage'.

Bilag på 198 sider

Tove Svejgaard er undervejs i forløbet blevet mødt af mange forskellige sagsbehandlere, når hun har stillet spørgsmål til projektet.

"Man får jo en fornemmelse af, at de prøver at hægte os af. På et tidspunkt sender de for eksempel et bilag på 198 sider, hvoraf der måske er to sider, som vedrører denne sag. De regnede nok med, at vi så ville give op. Men jeg læste det hele. Jeg vil nødig beskylde kommunen for at gøre det bevidst, men de opfordrer jo heller ikke ligefrem til, at borgeren skal inddrages, når de gør det på den måde," siger Tove Svejgaard.

Og Erik Svejgaard supplerer:

"Man bliver jo nervøs for, at det her ikke er et enkeltstående tilfælde. Der er en manglende saglighed og en manglende dokumentation, og det er ikke betryggende."

Kommunen beklager

Martin Pape, afdelingsleder i Mobilitet, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, beklager, at kommunen i denne sag ikke har undersøgt reglerne grundigt nok.

"Vi overser, at der er en byplanvedtægt om, at området er udlagt til fællesareal. Det bliver vi først bekendt med senere, og det er selvfølgelig beklageligt," siger Martin Pape.

Skiltet, som Aarhus Kommune satte op i oktober, ligger nu på jorden ved den forladte byggeplads.

Skiltet, som Aarhus Kommune satte op i oktober, ligger nu på jorden ved den forladte byggeplads.

Afdelingslederen fortæller, at man har undersøgt muligheden for at benytte eksisterende busholdepladser, men det er vurderet, at det enten bliver for dyrt, eller at man får for lang afstand mellem linje 6A og linje 18.

Martin Pape, der kun har været i jobbet siden januar, beklager, at borgere har fået det indtryk, at kommunen ikke ønsker borgerinddragelse:

"Jeg kender ikke lige den konkrete korrespondance, men jeg kan bare sige, at det på ingen måde er intentionen. Vi vil jo rigtig gerne lave løsninger i samarbejde med lokalområdet," understreger han.

Anlægsudgifterne til endestationen er på 1,3 millioner kroner, et beløb der også dækker 250.000 kroner til køb af grunden.

Publiceret 30 January 2020 07:59