Den meget omtalte grund er ca. 3.000 kvadratmeter stor og ligger med fornem udsigt til Aarhusbugten. Den blev købt for ca. 5,7 millioner kroner. Foto: Google Earth

Den meget omtalte grund er ca. 3.000 kvadratmeter stor og ligger med fornem udsigt til Aarhusbugten. Den blev købt for ca. 5,7 millioner kroner. Foto: Google Earth

Rolighedsvej-sagen:

Adskillige borgergrupper og fællesråd sender 'bekymringsskrivelse' til politikerne

Otte fællesråd og seks borgergrupper opfordrer kommunen til at sætte lokalplanarbejde i bero

Af
Danni Paulsen

De mange borgere, vejforeninger og andre interessegrupper i og omkring Risskov, der kæmper mod udstykning og bebyggelse af Rolighedsvej 16A ved Risskov Strandpark, får nu et markant rygstød.

Byrådspolitikerne i Aarhus har modtaget en såkaldt 'bekymringsskrivelse' fra netværket 'Med Hjerte for Aarhus', der er en sammenslutning af otte fællesråd og seks borgergrupper, som kæmper for kvalificeret fortætning, borgerinddragelse samt hensyntagen til kulturmiljøer, grønne åndehuller sammenhængende bymiljøer.

Sammenslutningen skriver, at sagen om Rolighedsvej har vakt interesse på grund af "dens principielle betydning for, om byudviklingen i Aarhus kan anses for at være demokratisk og saglig".

I skrivelsen opfordres politikerne til at sætte lokalplanprocessen i bero, "indtil der er kommet klarhed over sagen".

Netværket mener, at der er nogle principielle spørgsmål, der skal besvares. Der spørges blandt andet til det faktum, at kommunen tidligere har afvist udstykning og bebyggelse, men nu har fremsat et lokalplanforslag, hvor det muliggøres.

"Hvordan kan Aarhus Kommune som myndighed inden for relativt kort tid lave en vurdering af præcis det samme forhold og komme frem til to modsatrettede konklusioner? Der er ingen ændring i sagens faktum, så hvad begrunder holdningsændringen fra Teknik og Miljø," spørger 'Med Hjerte for Aarhus'.

Derudover ønsker netværket besvaret, hvilke saglige hensyn kommunen forvaltningsretligt varetager i sagen.

"Så vidt vi forstår er der dags dato ikke kommet klare svar på disse centrale spørgsmål til sagen, og det bekymrer os. Det ligger os derfor meget på sinde, at der ikke træffes politiske beslutninger i sagen, førend disse spørgsmål er blevet besvaret fyldestgørende i den politiske behandling," slutter borgernetværket.

Rolighedsvej-sagen (semi)kort:

  • Over 1.000 borgere har skrevet under på en protest mod, at to kendte ejendomsudviklere vil bygge store liebhavervillaer på Rolighedsvej 16A. Grunden, der tidligere har tilhørt Psykiatrisk Hospital og senere ejendomsudviklingsselskabet KPC, ligger ved Risskov Strandpark med udsigt til havet og med en bevaringsværdig Hack Kampmann-tegnet villa. Kommunen har adskillige gange afvist bebyggelse og udstykning, og i 2017 vedtog man en lokalplan, der forhindrede dette.
  • På foranledning af og i samarbejde med de nuværende ejere, Anders Horsbøl og Martin Busk, begyndte Teknik og Miljø i september 2018 at arbejde mod en ophævelse af lokalplanen. Den plan blev dog droppet i april 2019, hvor man i stedet begyndte at udarbejde en ny lokalplan, så ejendomsudviklerne kan udstykke i to grunde og således bygge et helt nyt hus samt lave en stor tilbygning til Hack Kampmann-huset. Det er den lokalplan, der nu bliver behandlet politisk.
  • Det har vakt stor undren, at man vil droppe en gennemarbejdet lokalplan så kort efter vedtagelse, idet intet umiddelbart har ændret sig ift. grunden. I årevis har aarhusianere debatteret, at almindelige borgere kan have ualmindeligt svært ved at få lov til at bygge en carport, mens store ejendomsudviklere nemt og hurtigt får projekt-godkendelser, og derfor ser mange Rolighedsvej-sagen som en meget principiel sag.
  • Ifølge Teknik og Miljø er beslutningen om at lave en ny lokalplan taget på et rådmandsmøde, som offentligheden ikke kan få indsigt i, og offentligheden har ikke fået oplyst begrundelsen for beslutningen. Imidlertid har der fra borgere og politikere været sået tvivl om rådmand Bünyamin Simseks (V) habilitet i sagen, da han angiveligt omgås den ene bygherre privat. Kommunens jurister har dog vurderet, at rådmanden ikke er inhabil i sagen.

Publiceret 27 January 2020 15:15