Møllevangskirken

Møllevangskirken Pressefoto

Aarhus: Ikonisk kirketårn skal rives ned og genopbygges

Kirketårn frostskadet i en grad, så det bedst kan betale sig at rive tårnet ned og genopbygge det

Møllevangskirken på Møllevangs Allé i Aarhus V er kun 60 år, og kirkens klokketårn kun 50. Alligevel har tårnet i flere år været angrebet af frostskader, hvilket har medført, at murstenene har kastet skaller af sig.

Derfor er der sat hegn omkring tårnet, så gående ikke får skaller i hovedet, og det er blevet besluttet at rive tårnet ned og genopbygge det. Teknologisk Instituts Mur og Betonafdeling har lavet undersøgelser, og derefter har kirkens arkitekt og ingeniører regnet på, hvad en renovering vil koste.

"Den mest økonomiske løsning er at nedrive tårnet og bygge et nyt," fortæller kirkeværge Alex Hansen i en pressemeddelelse fra Møllevangskirken.

Løsningen er blevet godkendt af Vestre Provsti og Aarhus stift, og der er sat midler af i 2020 og 2021 til byggeriet.

Nedrivningen starter i uge syv, hvorefter genopbygningen går i gang, så tårnet forventes at stå klar i sommeren 2021.

Tårnets fire kirkeklokker bliver i arbejdsperioden erstattet af en enkelt klokke, der midlertidig placeres på taget af våbenhuset.

I det nye tårn bliver der ved særlige lejligheder mulighed for via en trappe at besøge udsigtsplatformen øverst oppe.

"Vi beklager meget omkring de gener som det kan medføre for vores naboer og andre trafikanter i lang tid. Der bliver fra entreprenørernes side taget størst muligt hensyn for at genere mindst muligt," siger Møllevangskirkens kirkeværge Alex Hansen.

Ved kirkelige handlinger som dåb, bryllupper og begravelser bliver arbejdet standset.

jr

Publiceret 27 January 2020 14:45