Sådan kan kæmpevindmøller placeret ved Kasted vest for Aarhus se ud.

Sådan kan kæmpevindmøller placeret ved Kasted vest for Aarhus se ud. Visualisering: Aarhus Kommune

Ekspert i vindberegning:

"Møllerne vil blive mindst 168 meter høje i Aarhus"

Kommuner må nu godkende vindmøller, der er højere end 150 meter, og i Aarhus vil det sandsynligvis betyde, at møllerne bliver mindst 168 meter høje, vurderer vindberegnings-ekspert

Af
Louise Nyvang Burmeister

Aarhus er et område med ganske god vind, og man vil nok se møller på 168 meter, hvis byrådet godkender Temaplanen for vedvarende energianlæg.

Det mener Per Nielsen, der er leder af virksomheden EMD, som lever af at udvikle software til vedvarende energianlæg og rådgive om etablering af disse.

Aarhus Kommune lægger med temaplanen op til at ville placere otte kæmpevindmøller på tre placeringer, nemlig i henholdsvis Kasted, Vosnæs nord for Løgten og på Aarhus Havn.

Ifølge direktøren for EMD, der har været involveret i stort set alle vindmølleprojekter i Danmark i de seneste 10 år, er der 'ganske god vind i Aarhus'.

"Vindressourcen er generelt lavere i Aarhus end i Vestjylland, men der er da også områder med ganske god vind. Som eksempelvis placeringer tæt ved kysten og på områder, der ligger højt", forklarer lederen for EMD, der har specialiseret sig i at lave beregninger af blandt andet vind samt støj og skyggekast fra vindmøller.

Ifølge firmaets beregninger med udgangspunkt i middelvinden vil en el-produktion ligge 17 procent højere på de områder ved vestkysten, hvor det blæser mest, end hvad man kan præstere i Aarhus.

"I sidste ende er det et spørgsmål, om hvorvidt det er rentabelt, og det vil jeg mene, at det er," siger Per Nielsen om vindmøller i Aarhus.

Kan blive endnu højere

I forslag til Temaplan for vedvarende energianlæg står der, at vindmøllerne maksimalt må være 150 meter høje, men reglen er siden blevet ændret. I dag må kommunerne godkende projekter med vindmøller, der er endnu højere.

Og vindmøllerne vil blive højere i Aarhus, vurderer Per Nielsen.

"Jeg vil tro, det bliver møller på 168 meter. Det er de mest udbredte i dag. Men de kan blive endnu større."

Da Aarhus er en tætbefolket kommune, er det dog også en udfordring at finde områder til møllerne, hvor man overholder afstandskravet på fire gange møllens højde.

Der kan også være praktiske hensyn, der gør, at man vælger at beholde den nuværende højde på maksimalt 150 meter.

"Jo højere man er oppe, des mere vind, så det vil være naturligt at gå op i størrelse. Medmindre at kommunen vil undgå, at man eventuelt skal ud i en ny høringsfase, og derfor beholder den nuværende højde på 150 meter," siger Per Nielsen.

Politikere uden svar

Socialdemokratiets Louise Lindskrog (S) kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorvidt partiet vil gå ind for at møllerne bliver højere.

"Det kan jeg ikke svare på nu. Først skal vi drøfte det og tage stilling internt i partiet. Hvis de skal være højere, kræver det grundige overvejelser."

I Venstre er man grundlæggende skeptisk over for at placere kæmpevindmøller i Aarhus. Men er der lokal opbakning til et projekt, så betyder højden ikke så meget.

"Grundlæggende mener vi ikke, der er plads til kæmpevindmøller, fordi der er for stor befolkningstæthed. Men er der lokal opbakning til det, så stiller vi os ikke i vejen. Det samme gælder højden, hvis der er lokal opbakning, så er det ikke afgørende for os, om højden er 150 eller endnu højere," siger Gert Bjerregaard.

Hvorvidt temaplanen skal i en ny, offentlig høring, hvis møllerne skal være højere, kan kommuneplanafdelingen ikke svare på på nuværende tidspunkt. Man afventer byrådets behandling af planen og beslutter på den baggrund, hvordan forløbet skal være.

Når konkrete projekter om opstilling af vindmøller på de udpegede steder skal behandles, så vil der dog altid komme yderligere offentlig høringer.

Temaplanen for vedvarende energianlæg var i offentlig høring i slutningen af 2019, og det forventes, at byrådet skal tage stilling til planen og de 264 høringssvar engang efter sommerferien.

Publiceret 15 January 2020 07:30