Kristian Würtz er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Kristian Würtz er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune. Pressefoto

Udsatte rammes af spareplan på 90 millioner kroner om året i Aarhus

Det rammer blandt andet psykisk syge, hjemløse unge og borgere med handicap, at økonomien på socialområdet er løbet løbsk og et overforbrug på 140 millioner kroner lurer

Af
Esben Larsen Mikkelsen

JP Aarhus

Otte unge mennesker, der i dag bor på et døgntilbud, skal flytte i egen bolig med personlig støtte i aften- og nattetimerne samt weekenderne. Det frigør seks millioner kroner hvert år.

Aarhus Kommunen forventer, at otte borgere med senhjerneskade skal genoptrænes i 2020. Fire af dem skal genoptrænes i eget hjem i stedet for på et genoptræningscenter. Her hentes to millioner kroner.

33 unge hjemløse under 25 år skal ud af forsorgshjemmene, og med intensiv støtte i egen bolig skal de på sigt kunne klare sig selv. Det løber op i en besparelse på 1,5 millioner kroner. Derudover skal kommunen hente 2,3 millioner kroner årligt ved at bruge færre særlige psykiatripladser til voldelige patienter.

Sådan ser et lille udpluk af en omfattende spareplan på socialområdet ud. Den blev sendt i høring tirsdag og skærer samlet set 90 millioner kroner årligt af indsatsen til de mest udsatte borgere i Aarhus Kommune.

"Her er tale om en hård omgang, og jeg ville ønske, at det ikke var nødvendigt. Men vores økonomiske virkelighed er den, at vi ganske enkelt skal have pengene til at række længere, hvis vi vil undgå et større underskud. I sidste ende er det jo en bunden opgave at overholde det budget, som byrådet har givet os," udtaler social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S).

Arrangementer blev aflyst

Ud over den netop fremlagte spareplan blev der i 2019 vedtaget besparelser for 50 millioner kroner. på voksenhandicap, så den samlede besparelse i 2020 når op på 140 millioner kroner. Dengang blev det besluttet, at der i 2019 ikke ville blive holdt kulturelle, sociale og højtidsbestemte arrangementer for handicappede i samarbejde med pårørende. På to bosteder skal uddannet personale erstattes med uuddannet. På et aktivitetscenter skal der ikke købes brændstof til maskiner, ligesom de ikke skal vedligeholdes, og alle planlagte aktivitetsprojekter blev stoppet.

Hjælpen til udsatte, psykisk syge og borgere med handicap i Aarhus har i årevis kostet mere, end det beløb, politikerne har afsat. Årsagen er, at der ikke er sammenhæng mellem behovet for hjælp og den model, som bestemmer, hvor meget økonomien skal vokse. Det skyldes hovedsageligt, at:

1. flere borgere end ventet får brug for hjælp.

2. hjælpen til borgerne bliver dyrere og dyrere.

Sparet for meget

I august blev social- og beskæftigelsesforvaltningerne slået sammen. Det samme gjorde deres økonomi, og derfor kan man ikke adskille den økonomiske ramme til socialindsatsen fra beskæftigelsesindsatsen. Det tætteste man kommer, er en samlet økonomi for Sociale Forhold og Beskæftigelse på 3,55 milliarder kroner i 2020 Det er 137 millioner kroner mere end i 2019.

Selvom spareplanen umiddelbart udgør en lille del af den samlede økonomi, er der begrænset mulighed for at rykke pengene rundt, da langt hovedparten er bundet i blandt andet lovpligtige ydelser og løn.

"Behovet for at stramme op kommer oven på en del år med økonomisk pres. Med den her plan bliver der også fundet penge på en slankere administration. Men det samme har vi gjort masser af gange i de senere år, og på for eksempel handicapområdet må vi erkende, at vi er kommet til at gå for langt i besparelser på ledelse," siger Kristian Würtz.

Publiceret 15 January 2020 00:00