Ole Krabbe Olesen (t.v.) og Søren Holdt kigger på en af de tegninger, der kunne blive en løsning for en institution i Malling.

Ole Krabbe Olesen (t.v.) og Søren Holdt kigger på en af de tegninger, der kunne blive en løsning for en institution i Malling.

Mobile pavilloner kan være løsning på manglende institutionspladser

I Malling er der behov for flere institutionspladser i de nye udstykningsområder, og der er behov for at få flyttet Beder-Malling Bibliotek fra nuværende lokalitet til Egelund, mener Ole Krabbe Olesen

Af
Kim Skovrup Andersen

Projekt Pasningsproblematikken i Malling blev for alvor italesat i foråret 2019 af flere frustrerede forældre, og i efteråret blev der arrangeret et borgermøde i Café Klubånd for at finde løsninger til manglende institutionspladser i byen.

En mulig løsning kan være mobile pavilloner, mener Ole Krabbe Olesen, der selv var til stede til mødet.

”Jeg synes selvfølgelig, man skal flytte institutioner hen, hvor børnene er og ikke omvendt. Børnene skal passes i deres nærområder, så både far og mor kan hente og bringe. Det er velfærd. Mobile pavilloner kan være gode og billigere løsninger for kommunen. Når demografien i et område har ændret sig, så bestiller man en kranvogn og flytter pavillonen til et nyt sted med akutte pasnings- og pladsproblemer,” forklarer han.

Ole Krabbe Olesen har boet i Malling i de seneste otte år. Tidligere har han været involveret i andre lokale projekter i foreningen ’Forskøn Beder-Malling’, der blandt andet skaffede 40 nye cykelstativer til Malling Station og en hjertestarter til området.

Fra sine børnebørn i Bagsværd kender Ole Krabbe Olesen nytten af flytbare pavilloner.

”Mine tre børnebørn gik fra 2005 til 2012 i vuggestue og børnehave i pavilloner, som Gladsaxe Kommune have ladet opstille i Bagsværd i 1972,” siger han.

Derfor har han indhentet tilbud fra firmaet Mobilhouse, som er leveringsdygtig i sådanne løsninger.

Ole Krabbe Olesen har tidligere samarbejdet med Søren Holdt fra Mobilhouse om fleksible løsninger til akutte behov. For eksempel da Hanstholm Asylcenter var det største i Danmark, hvor de fik opstillet pavilloner til aktiviteter, så asylansøgerne kunne få meningsfyldt arbejde i ventetiden.

Gøres også i Horsens

Mobilhouse har eksempelvis leveret mobile pavilloner til Horsens Kommune, fortæller Søren Holdt, der er Business Developer hos Mobilhouse.

”Horsens er en stor kommune, hvad angår mobile institutioner, hvor vi har leveret løsninger lige fra vuggestuer, SFO’er og børnehaver. I det hele taget leverer vi rigtig mange steder i Danmark, og det kan gøres ret hurtigt i løbet af nogle måneder. Det, der kan tage tid, er den kommunale sagsbehandling,” siger han.

Kommunens egne prognoser for indbyggere i Malling taler deres tydelige sprog. Malling vil vokse eksplosivt med 50 procent i de kommende ti år. Sandsynligvis er hovedparten af disse unge mennesker i den fertile alder.

”For at få unge familier til at flytte herud er det selvfølgelig en forudsætning, at de kan få passet deres børn i nærområdet. Med mobile institutioner får man en indbygget fleksibilitet.” fastslår Ole Krabbe Olesen.

Nye borgermøder på vej

Spørgsmålet er så, hvordan projektet bliver modtaget af kommunen og ikke mindst gruppen af forældre, der har efterlyst flere institutionspladser.

Malene Kira Brandt, der var med til at arrangere et borgermøde om problematikken i efteråret oplyser, at gruppen først skal holde et møde, inden man ved, hvordan man vil forholde sig til mobile institutionspladser.

Det er ikke kun institutionspladser, som kan være mobile. Det akutte behov for at skulle flytte Beder-Malling Bibliotek fra den gamle skole i Beder til en ny lokation, kan meget hurtigt løses ved at opstille pavilloner, som kan indrettes til et moderne bibliotek, der både er miljø- og handicapvenlig, mener Ole Krabbe Olesen, som oplyser, at der holdes borgermøde om flytning af biblioteket 16. januar klokken 19.30 i Egelund. Her vil rådmanden for Kultur- og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R) deltage.

Publiceret 15 January 2020 08:00