Claus Krogh, chefredaktør for Jyllands-Posten Lokalaviser.

Claus Krogh, chefredaktør for Jyllands-Posten Lokalaviser.

Chefredaktørens klumme: Klimamål 2030 - ”Svært, bøvlet og dyrt”

"Kommunen har et ansvar for at sikre, at der er brugbare alternativer til bilen, hvis kommunens klimamål skal opnås," skriver Claus Krogh i sin klumme

"Svært, bøvlet og dyrt"

Ovenstående udtalelse stammer fra rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), og handler om, hvad der skal til for, at Aarhus Kommune indfrier egne klimamål om at være CO2-neutral allerede i 2030. Målet blev sat i 2008, og i den forgangne tid er det lykkedes at reducere CO2-udledningen med 50 procent.

Problemet for den resterende CO2-reduktion er, at kommunen har taget alle de nemme stik hjem. Eksempelvis har kommunen omstillet fjernvarmeforsyningen fra kul til biobrændsel, og man er i gang med at udfase de dieseldrevne busser og erstatte dem med el-busser.

Årsagen, til at det bliver svært, bøvlet og dyrt fremadrettet, er, at den resterende indsats skal ske ved, at kommunens virksomheder og borgere skal arbejde med at reducere CO2-udledningen. Og Simsek ved godt, at det nok især er den sidste del, der bliver svær, bøvlet og dyr.

Den helt store synder er nemlig vores biler.

Når vi bruger bilen til at køre til og fra arbejde, fragter vores børn i skole eller til sport- og fritidsaktiviteter eller kører ud for at handle ind i weekenden, så sætter vi et stort og solidt CO2-aftryk. Og det er dét aftryk, som Simsek godt ved, at det bliver endog meget svært at gøre noget ved.

Årsagen er den simple, at der i dag ikke findes et seriøst alternativ til at bruge bilerne. Alle de offentlige transportløsninger kan – næsten uanset hvor man bor i kommunen – ikke opfylde de fleste familiers behov. Jo tættere du kommer på at være inden for Ringgaden, desto bedre er mulighederne. Men bor man i Hjortshøj eller Sabro, så er det svært at få en almindelig families transportbehov dækket uden en bil.

Så når Simsek appellerer til borgerne om hjælp til at nå målene, så er det kun ret og rimeligt, at borgerne appellerer til Simsek om at sørge for, at de offentlige transportløsninger er et reelt alternativ.

Og ja, det bliver dyrt, men det gør grøn omstilling. En mulighed kunne være at stoppe nedlæggelserne af de mange buslinjer, som Midttrafik står foran på grund af sparekrav og i stedet øge antallet af ruter og afgange.

Eller man kunne sørge for at etablere attraktive gratis park-and-ride p-pladser ude ved de store indfaldsveje og ved letbanen. Det er i hvert fald ikke nok blot at appellere til aarhusianerne - kommunen har et ansvar for at sikre, at der er brugbare alternativer til bilen, hvis kommunens klimamål skal opnås.

Med venlig hilsen

Claus Krogh

Ansvarshavende chefredaktør

Publiceret 14 January 2020 00:00