Sådan kan et solenergianlæg komme til at se ud ved Hovejen syd for Kolt.

Sådan kan Visualisering: Aarhus Kommune

Naturfredningsforening kritiserer Aarhus Kommune

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer Aarhus Kommunes plan om at opstille solenergianlæg 10 meter fra private grunde

Af
Louise Nyvang Burmeister

Danmarks Naturfredningsforening mener, at afstanden på 10 meter fra skel og til et solenergianlæg er alt for lille.

Står det til foreningen, så bør de vedvarende energianlæg placeres mindst 30 meter fra private grunde.

Det fremgår af medlemsforeningens høringssvar til Aarhus Kommunes 'Temaplan for vedvarende energianlæg'.

Ifølge temaplanen skal 13 solenergianlæg opstilles udvalgte steder i kommunen. I planen lægges der op til, at anlæggene kan placeres ned til 10 meter fra beboelse.

-----------------------------

(artiklen fortsætter under billedet)

--------------------------------

Lokalavisen Aarhus har tidligere skrevet om bekymrede naboer til mulige solenergianlæg i Egå.

Og bekymringen er forståelig, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, Sebastian Jonshøj:

"Det kan jeg godt forstå. Vi mener også, at 10 meter er for lidt. Det vil jo i praksis betyde, at et teknisk anlæg kommer lige klods op og ned af ens egen grund."

Medlemsforeningen mener, at 30 meter er en mere passende afstand for de tre meter høje anlæg.

"Så vil man få en fornemmelse af at komme mere på afstand af anlægget. Og det vil næppe gøre det vanskeligere at finde egnede steder til anlæggene," siger Sebastian Jonshøj.

Foreningen foreslår ligeledes, at der etableres såkaldt levende hegn rundt om anlæg, der er større end 500 kvadratmeter. Det vil sige, at man planter træer og buske, der "ikke med tiden bliver åbne for neden og heller ikke bliver for høje, således at de skygger eller obstruerer en landskabelig udsigt", lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings Aarhus-afdeling i dets høringssvar til Aarhus Kommune.

Synligt uanset

Christina Friis-Hasché har tidligere udtalt til Lokalavisen Aarhus:

"Vi har valgt, at der skal være minimum 10 meter til skel for den del af ejendommen, hvor beboelse og tilhørende have er. Overvejelserne går på, at generne fra solenergianlæg fortrinsvis er visuelle, og at disse anlæg vil være synlige, uanset om det ligger 10, 20 eller 50 meter fra skel."

Der er ikke lovfastsatte afstandskrav for etablering af store solenergianlæg.

Temaplanen for vedvarende energianlæg var i offentlig høring, der sluttede 13.december, og den skal senere behandles på et byrådsmøde.

Publiceret 12 January 2020 06:00