Muligheden for kæmpevindmøller på 150 meter i Aarhus skaber debat.

Muligheden for kæmpevindmøller på 150 meter i Aarhus skaber debat.

Vindmølle-plan gav 264 høringssvar

Aarhus Kommunes høring om opstilling af vindmøller og solenergianlæg har fået borgerne til tasterne

Af
Louise Nyvang Burmeister

Langt de fleste høringssvar er kritiske over for Aarhus Kommunes planer om at opstille vindmøller og solenergianlæg.

I alt er der kommet 264 svar til den såkaldte 'Temaplan for vedvarende energi', der udpeger tre steder til vindmøller og 13 steder til solenergianlæg.

Et af høringssvarene er underskrevet af 332 borgere i Studstrup, der protesterer over opstilling af vindmøller ved Vosnæs. Borgerne er især bekymrede for, at møllerne vil ødelægge bevaringsværdig natur.

Derudover går mange borgeres indsigelser mod temaplanen på støjgener fra vindmøllerne, og hvordan det vil påvirke både boligernes værdi og ens livskvalitet, at man fremover får udsigt til kæmpestore møller eller tre meter høje solenergianlæg.

Der er dog også positive røster, blandt andet Birgit Jensen, der skriver:

"Kommunens plan ser god ud med otte vindmøller og der burde endda findes plads til flere. Flot, at kommunen ser nødvendigheden i at handle. I alt for lang tid har man snakket og snakket om at gøre noget."

Blandt afsenderne af høringssvar er der også foreninger og offentlige instanser såsom Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen, Aarhus Stift, Syddjurs Kommune og Region Midtjylland.

Planen har været i offentlig høring fra 16.oktober til 11. december.

Alle høringssvar bliver forelagt Aarhus Byråd, der senere skal behandle temaplanen på et byrådsmøde i det nye år.

Publiceret 13 December 2019 09:57