Aarhus Kommunes visualisering af hvordan tre kæmpe-vindmøller ved Kasted kan se ud.

Aarhus Kommunes visualisering af hvordan tre kæmpe-vindmøller ved Kasted kan se ud.

Kritik af kommunens vindmølle-plan:

"To-tre møller batter ingenting"

Kommunen får kritik for blot at ville brande sig med ny energiplan. "To-tre møller her og der batter ingenting", siger nabo og serviceleder ved vindkraft-firma

Af
Louise Nyvang Burmeister

Handler det mere om at kunne sige, at man har kæmpevindmøller, end hvad de energimæssigt egentlig kan bidrage med?

"Ja", lyder det, hvis man spørger Steen Carstens, der muligvis bliver nabo til kæmpevindmøller i Studstrup og til daglig arbejder med vedvarende energi.

Han er serviceleder ved et vindkraftfirma og slet ikke imponeret af kommunens 'Temaplan for vedvarende energianlæg', som lægger op til at ville placere otte kæmpevindmøller spredt ud på tre steder.

"Hvis man vil opstille vindmøller i Aarhus, så skal de også levere noget strøm, der giver mening. To-tre møller her og der batter ingenting. Jeg synes, at det her lugter af, at kommunen blot vil brande sig på at have nogle vindmøller, og så kan energiudbyttet være underordnet. Det er noget symbolpolitik om, at Aarhus skal være grøn," mener Steen Carstens, der deltog i Aarhus Kommunes borgermøde om temaplanen den 21. november.

På mødet spurgte han til, hvilke vindanalyser kommunen har lavet, for han mener, at man burde starte med at se på, hvor det blæser mest henne i Aarhus Kommune og så vælge placeringer ud fra det.

"Man har i stedet fået et projektforslag udefra, som man vil godkende. Kommunen har ingen vindanalyser lavet. Det vil de gøre bagefter. Og det er der, jeg synes, det bliver lidt underholdende. For det burde da være det, man begyndte med."

Artiklen fortsætter under billedet

------------------------

------------------------

Hvis man kiggede på andre placeringer, så mener Studstrupborgeren, at Lisbjerg vil være mere egnet.

"Det vil give mere mening at placere dem nord for Lisbjerg på toppen af bakken, hvor der allerede er infrastruktur og kabling fra forbrændingen. Og så skal man placere 10-12 møller samlet i en park. I stedet for to her og tre der. Så er det mere effektivt, og serviceringen er langt billigere," siger Steen Carstens, der til dagligt arbejder med offshore vindmøller.

"Jeg synes, det er fantastisk med grøn energi, men jeg synes sørme også, at det skal være effektivt, når man vælger at sætte sådan nogle store møller op i naturen. Det her er slet, slet ikke visionært."

Udvikler vil have tre

Ifølge Kommuneplanafdelingen ved Aarhus Kommune vil det ikke i praksis være muligt at samle de otte møller, man har foreslået at sprede ud til Kasted, Vosnæs og Aarhus Havn, på én lokation.

"Det eneste sted, det kunne være muligt i forhold til afstanden til boliger, er på havnen. Men der er også andre forhold der spiller ind, herunder havnens drift. Ved Vosnæs er vores vurdering, at der godt kan stå op til fem møller, hvis man udvidede området og alene tager hensyn til afstanden til boliger. Men det handler også om at vurdere, hvor mange møller et område kan rumme i forhold til blandt andet natur, landskab og kulturmiljø," siger Christina Friis-Hasché, der er projektleder i Kommuneplanafdelingen.

Hvorfor stiller man så ikke fem ved Vosnæs og får mere ud af, at der alligevel skal lægges kabler osv.?

"Dem, der har ansøgt, har ikke ønsket flere end tre møller, og så har vi ikke set nogen grund til at lægge et større område ud. Et større arealudlæg vil blot give anledning til mere usikkerhed blandt naboer, vil jeg tro."

Har I sikret jer, at placeringerne også er optimale i forhold til vind - altså lavet vindanalyser?

"Det har vi ikke. Ansøger for det konkrete vindmølleprojekt på Havnen og Vosnæs (samme ansøger) har lavet vindanalyser, der peger på, at man vil kunne få en produktion pr mølle, der svarer til mellem 35 og 50 procent mere end landsgennemsnittet for tilsvarende møller på land. Det må grundlæggende siges at være en god produktion."

Hun forklarer, at der findes mange forskellige typer af vindmøller.

"De møller, man vil opstille ved henholdsvis Vosnæs og på havnen, er møller, der er speciallavet til lav-, mellem- og middelvind. De støjer mindre og producerer mere på disse steder."

I temaplanen står der, at vindmøllerne maksimalt må være 150 meter høje, men den grænse kan nu blive ændret.

"Man har fra statsligt hold fjernet den restriktion, der hed, at kommuner måtte opstille vindmøller på maksimalt 150 meter. Det er sket undervejs i vores behandling af temaplanen. Hvad Aarhus Byråd vil gøre, ved vi ikke endnu. Det skal byrådet diskutere på et senere tidspunkt. Men staten har åbnet mulighed for, at kommunerne kan planlægge højere møller," forklarer Christina Friis-Hasché.

Den offentlige høring af Aarhus Kommunes nye 'Temaplan for vedvarende energianlæg' slutter 11. december. I skrivende stund er der kommet 116 høringssvar fra borgerne. Høringssvarene bliver forelagt byrådet, og godkender politikerne temaplanen, vil der komme flere høringer, når der skal tages stilling til konkrete vindmølle- og solcelle-projekter.

Fakta

I Aarhus Kommunes 'Temaplan for vedvarende energianlæg' er 13 steder udpeget til solenergi-anlæg og tre steder til vindmøller. Planen er i offentlig høring frem til 11. december og skal herefter behandles på et byrådsmøde.

Publiceret 10 December 2019 08:30