Det er en Rema 1000 på Herredsvej, der får sindet mest i kog blandt borgerne i Hasle, i hvert fald hvis fællesrådsformand Klaus Bendixen skal vurdere ud fra sidste uges borgermøde.

Det er en Rema 1000 på Herredsvej, der får sindet mest i kog blandt borgerne i Hasle, i hvert fald hvis fællesrådsformand Klaus Bendixen skal vurdere ud fra sidste uges borgermøde. Foto: Anders Michaelsen

Ny Rema 1000-butik er uønsket:

"Folk vil simpelthen ikke have den"

Spørger man formanden i Hasle Fællesråd, så var det ud fra onsdagens borgermøde en dagligvarebutik på hjørnet af Herredsvej, der fik folk mest op af stolene

Af
Anders Michaelsen

BYUDVIKLING Hasle Fællesråd havde inviteret folk fra kommunens Mobilitet og Planafdeling til at komme og fortælle om den fremtidige fortætning og fremkommelighed i Hasle.

Her var både planerne for Haslehus, Spargrunden på Ryhavevej, Frydenlund Centeret og en kommende Rema 1000 på Herredsvej på programmet.

Og spørger man arrangøren bag borgermødet, fællesrådsformand Klaus Bendixen, så er der ingen tvivl om, at det var planerne for sidstnævnte byggeri, der vakte mest kritik.

"Folk vil simpelthen ikke have den. Og det var specielt det emne, der var mest røg om," fortæller fællesrådsformanden.

I forbindelse med den Rema 1000, der bliver udarbejdet lokalplansforslag til er der også planer om cykelsti, midterhelle og forhøjninger ved Herredsvej.

I forbindelse med den Rema 1000, der bliver udarbejdet lokalplansforslag til er der også planer om cykelsti, midterhelle og forhøjninger ved Herredsvej. Illustration: Aarhus Kommune

Har kun løst indkørslen til Rema 1000

Et lokalplansforslag for dagligvarebutikken er under udarbejdelse. Og skepsissen for dagligvarebutikken er på ingen måde ny.

Stort set på samme tid sidste år var der også borgermøde. Dengang i aulaen på Hasle Skole og her udtrykte flere borgere på det møde bekymring for trafiksikkerheden og mængden af biler på den i forvejen hårdtprøvet Herredsvej, som ligger få hundrede meter fra Hasle Skole.

Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V) valgte i december sidste år at sparke lokalplansprocessen til hjørne, hvis der ikke kunne findes en hensigtsmæssig løsning på de trafikale udfordringer, der vil være i forbindelse med byggeriet. Men i maj sagde rådmanden så god for den løsning, han var blevet præsenteret for.

Løsningen indebærer blandt andet en midterhelle på Herredsvej, chikaner eller små runde forhøjninger, som skal sørge for, der ikke bliver kørt for hurtigt, samt indkørselsmulighed til dagligvarebutikken. Men selvom man fra kommunens side har sagt god for den indtil videre præsenterede løsning, så er utilfredsheden stort set uændret blandt borgerne i Hasle, der fastholder deres kritikpunkter.

"En borger opsummerede det meget godt: Man har løst indkørselsproblemet til Rema 1000, men man har ikke løst det generelle trafikproblem på Herredsvej," siger Hasle Fællesråds formand Klaus Bendixen.

Rema: Vi skaber ikke trafik

Beregninger fra Teknik og Miljø vurderer dog, at der ikke vil komme et markant højere tryg på trafikken på grund af en Rema 1000, hvor det også er en del af projektet at inddrage noget af butiksgrunden, således Herredsvej bliver bredere, og så der kan komme cykelstier i begge retninger.

"Jeg kan godt forstå bekymringen, men vi skaber ikke trafik, og vi får ikke trafiktallet til at stige, det har vi også rapporter, der siger. Vi placerer vores butikker lokalt, og vi har ikke et ønske om at trække folk fra andre områder ind på Herredsvej. Vi ønsker at betjene den trafik, der er der i forvejen," siger Stephan Sørensen, direktør for butiksudvikling i Rema 1000.

Han er samtidig overbevist om, at Herredsvej med de tiltag, der er i projektet med cykelstier, midterheller og chikaner, vil blive sikrere i fremtiden.

"Vi håber rigtig meget på at blive en aktiv del af lokalsamfundet, derfor vil vi også rigtig gerne mødes med skole og fællesrådet for at gennemgå projektet og få et aktivt samarbejde," siger Stephan Sørensen.

Udover den omdiskuterede Rema 1000 blev borgerne præsenteret for en række bygninger, der meget vel kan komme til at skyde fem etager op i vejret med både boliger og dagligvarebutikker.

Her var Spargrunden og det allerede vedtaget Haslehus-projekt ved Ryhavevej samt karré-bebyggelsen ved Frydenlund Centeret på tapetet. Ved sidstnævnte byggeri var det manglende parkerings og- udkørselsforhold, der fik kritik. Kritikken var især i forbindelse med de to parcelhusgrunde ved siden af centeret, som bygherren gerne vil gøre til fem-etagers kollegieboliger.

Publiceret 04 December 2019 17:00