Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Politikere og forældreforening i læserbrev:

Vælg den lokale folkeskole

Sivningen fra folkeskolen til de private skoler skal vendes, lyder det

Af
Af Thomas Medom (SF)

Eva Borchorst-Mejnertz (RV)

Anders Winnerskjold (S) og Mette Bjerre (SF)

Aarhus Byråd

og Cecilie Harrits

formand for Skole og Forældre Aarhus

I disse dage træffer forældre til 3.500 aarhusianske førskolebørn et vigtigt valg: Hvilken skole skal vi skrive vores barn ind i? Skoleindskrivningen i Aarhus er åben frem til 6. januar, og de fleste, der har været igennem skolevalget, vil genkende, at beslutningen ikke træffes over natten.

Et skolevalg står på mange ben. Hvordan er skolens profil og faglige resultater, hvad er andres erfaringer, hvordan er afstanden til skolen, sikre skoleveje, skolens renomme, hvad vælger kammeraterne, og ikke mindst: føles det rart og som det rigtige valg? For vi vil alle gerne vælge det rigtige for vores børn, så de får en god og tryg start på skolelivet.

Valget rækker dog også videre end det. En god, stærk og lokalt funderet folkeskole er med til at binde lokalsamfund og lokale fællesskaber sammen. Legeaftaler og arrangementer er alt andet lige nemmere i hverdagen, når børnene kan smutte forbi hinanden, konflikter er lettere at håndtere, når forældre ikke kun kender hinanden fra forældremøder, men også fra fodboldklubben, spejderforeningen eller byfesten.

En lokal folkeskole er et fuldstændig centralt omdrejningspunkt for de stærke relationer, som binder bydele og lokalsamfund sammen. Ved at vælge sin lokale skole, vælger man også sine naboer og sit nærmiljø til. Man bidrager til at styrke venskaber og relationer, som lokal sammenhængskraft bygger på.

Vi anbefaler at vælge den lokale folkeskole. Vi har fælles ambitioner om at vende den langsomme sivning af elever fra folkeskole til private skoler, som over de seneste 30 år har betydet, at hver syvende folkeskoleelev i Aarhus går i privatskole. Fra vores positioner i Aarhus Byråd og i forældreorganisationen Skole og Forældre har vi både ansvar for og følger nøje med i folkeskolens udvikling: Vi ser en folkeskole, som langt overgår den hårde medfart, som den nogle gange får.

Vi møder dybt engagerede lærere, pædagoger og ledere, som hver eneste dag arbejder målrettet for at mødes med eleverne, både fagligt og socialt. Vi ser en foranderlig folkeskole, som konstant udvikler sig i trit med tiden, men som samtidig er dybt rodfæstet i en dansk undervisningstradition, som gør børn til dygtige, kreative, tænkende og uddannelsesparate unge.

Vi ser også en skole, som i langt de fleste tilfælde navigerer dygtigt i, at børn, forældre, bydele, forventninger, lokalområder og ydre betingelser er forskellige. Og som i tæt samarbejde med engagerede forældre i bestyrelser og det daglige forældresamarbejde formår at tilpasse skolerne lokalt.

Den lokale folkeskole er ikke en isoleret og utilgængelig ø, men et åbent og kraftfuldt lokalt lokomotiv for social sammenhæng og tillid. Med hver vores afsæt og indflydelse vil vi derfor arbejde målrettet og systematisk for at prioritere og styrke folkeskolen, så vi lykkes med og for alle børn.

Publiceret 03 December 2019 13:52