Allan Bach bliver ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler.

Allan Bach bliver ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler. Pressefoto.

Aarhusianer ny leder for akutlægebilerne: Vil sikre behandling i verdensklasse

Allan Bach bliver chef for Region Midtjyllands 10 akutlægebiler

41-årige Allan Bach fra Aarhus bliver ny ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler. Det betyder, at han får det overordnede ansvar for den daglige drift af regionens ti akutlægebiler, oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Allan Bach skal blandt andet sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten i patientbehandlingen, og han får en nøglerolle i forhold til at konsolidere og udvikle den nye regionale driftsorganisation, som er etableret, efter at Region Midtjylland selv er begyndt at drive akutlægebiler og ambulancer.

Allan Bach er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin og er i dag ansat som overlæge på Regionshospitalet Randers på Operation og Intensiv afdelingen. Han er samtidig afsnitsleder for akutlægebilerne i Randers og Grenaa. Desuden er han delegerende læge for Præhospitalet og dermed ansvarlig for at sikre, at ambulancepersonalet er uddannelsesmæssigt godt rustet til at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen.

Akutlægebilerne er en del Præhospitalet i Region Midtjylland.

"Med Allan Bach får vi en meget engageret og ambitiøs leder med stor indsigt i at drive og udvikle akutlægebilernes indsats, som kan være med til at sætte retningen for den rivende udvikling, Præhospitalet står midt i. Som leder af akutlægebilerne i Randers og Grenaa og med hans nuværende nøglerolle i efteruddannelse af såvel akutlæger som lægeassistenter og paramedicinere er han samtidig et kendt ansigt i organisationen og kan være med til at sikre både kvalitet og kontinuitet," siger lægefaglig direktør i Præhospitalet, Per Sabro Nielsen.

Allan Bach ser frem til at tage fat som leder i Præhospitalet.

"Det bliver en masse spændende udfordringer, og jeg er ydmyg over for opgaven. Men jeg kender allerede organisationen godt og glæder mig til at samarbejde endnu tættere med de mange ambitiøse og dygtige kolleger. Jeg har en klar vision om, at akutlægebilerne fortsat skal være en velintegreret del af Præhospitalet, og vil arbejde for at sikre et rigtig godt dagligt samarbejde mellem AMK-vagtcentralen, ambulancer og akutlægebiler, akutafdelinger og de andre led i den samlede kæde, som skal sikre, at borgere, der bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade i Region Midtjylland, får behandling i verdensklasse," siger Allan Bach.

Som ledende overlæge kommer Allan Bach til at indgå i Præhospitalets ledergruppe og skal sammen med ambulancechefen lede akutlægebiler og ambulancer. Han indgår desuden i Anæstesiologisk Specialeråd og i det daglige samarbejde med de ledende overlæger i de anæstesiologiske afdelinger på regionens øvrige hospitaler.

Allan Bach er 41 år, bor i Aarhus og er i sin fritid blandt andet en engageret hjerteløber.

jr

Publiceret 03 December 2019 08:50