Nicolai Kildegaard er en af iværksætterne bag brochen, der i tilfælde af fald, kan kalde på hjælp.

Nicolai Kildegaard er en af iværksætterne bag brochen, der i tilfælde af fald, kan kalde på hjælp. Foto: Anders Michaelsen

Video: Smykke med GPS registrerer fald og kan finde ældre og demente

Aarhusiansk iværksættervirksomhed står bag ny broche, der kan registrere fald og ringe om hjælp

Af
Anders Michaelsen

Iværksætteri 'Hjælpen er på vej,' siger den kvindelige robotstemme.

Den futuristiske røst, der vrænger ud af højtalerne, er lyden af et helt ny hjælpemiddel tiltænkt demente, ældre eller andre, der er i risiko for at falde eller blive væk.

Hjælpemidlet, der er udformet som en plasticbroche, er udviklet af den aarhusianske startup-virksomhed Sarita CareTech. Og pearl'en, som brochen hedder, har både indbygget GPS-lokalisering og kan registrere fald samt ringe og sende en notifikation til pårørende eller plejepersonale.

"Vi håber på, at vi kan hjælpe nogle ældre eller demente. Det var det, der startede hele ideen, og derfor vi brænder for det her," siger Nicolai Kildegaard, medejer og softwareudvikler i Sarita CareTech.

Kan slås til og fra

Iværksætterfirmaet, der startede i 2014 og har været en del af Studentervæksthuset på Møllevangsalle, har for alvor taget fart, efter at blandet andre Innovationsfonden og Vækstfonden har finansieret i smykke-eventyret.

(Artiklen fortsætter under TV-indslaget)

Indslaget er produceret af TV Aarhus, Palle Hansen

Potentialet vurderer det unge iværksætterhold som stort. Alene i Danmark vurderer Dansk Sygeplejeråd, at 1.000 ældre over 65 falder hver dag, og Sundhedsstyrelsen betegner fald som den mest almindelig form for ulykke blandt ældre.

"Målet er, vi skal have produktet ud internationalt, og når vi har været på messer i udlandet, har der været god interesse for brochen. Så vi skal også have en udgave, hvor den snakker spansk, fransk og engelsk. Men nu skal vi først, have det op at køre her i Danmark," siger Nicolai Kildegaard.

Hele ideen startede med Nicolai Kildegaards iværksætter-kollega Nicolaj Kjær Nielsen, som selv har arbejdet på et plejehjem. Her oplevede han selv, hvordan der kunne gå lang tid fra, at beboere var faldet, til at plejepersonalet opdagede det.

Derfor startede projektet, som noget der skulle kunne opdage, hvis man var faldet. Siden kom andre funktioner som opkald og GPS-lokalisering dog også til.

I dag er såkaldte 'sladremåtter' ved siden af sengen og bevægelsessensorer i rum, som kan opfange om man er faldet, begrænset af, at faldet sker et bestemt sted. På samme måde er de systemer på plejehjem, der kan opfange om en dement er gået, begrænset af, de ikke ved, hvor den demente er gået hen.

Nye regler på vej

Brochen er et eksempel på den øgede anvendelse af velfærdsteknologi, vi i fremtiden vil se. Allerede fra 1. januar næste år er der nye såkaldte magtanvendelsesregler på handicap- og demensområdet, hvor Social- og Indenrigsministeriet har nedsat et råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Det har til formål at sikre, at der fremover kun anvendes teknologier, som på forhånd er godkendt af rådet.

Reglerne i den vedtaget bekendtgørelse skal blandt andet sikre, at teknologierne ikke overvåger brugerne, og her får rådet til opgave løbende at følge udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger.

Hos Ældre Sagen vil man, grundet de nye regler, derfor heller ikke kommentere specifikt på om brochen er en god eller dårlig ting. Men man er glade for, at der nu er kommet bedre regler på området.

"Det er positivt, at det fremover kun er muligt at bruge teknologier, der fremgår af den her bekendtgørelse. Det er vores udgangspunkt, fordi vi er selvfølgelig bange for, at hvis der bare er frit slag, at så bliver det en glidebane. Det er helt afgørende, at det ikke må erstatte socialpædagogisk eller personalemæssige resurser," siger Charlotte Avnsted-Vilman, seniorkonsulent hos Ældre Sagen og tilføjer:

"Når man bruger teknologien skal det være med udgangspunkt og med hensyn til borgeren. Det er det afgørende. Der skal teknologien understøtte borgerens bevægelsesfrihed, omsorg, værdighed, tryghed og sikkerhed. Hvis den gør det, er det som udgangspunkt noget, vi kan bakke op om i Ældre Sagen."

Regler er en lempelse

Hos Sarita CareTech ser man dog de nye og kommende regler på området, som en lempelse af de nuværende.

"Vi har lavet den (brochen) med udgangspunkt i de nuværende regler, og kommer der så den her lempelse, står vi bare et bedre sted. Men vores målsætning har hele tiden været at lave noget, som ikke krænker privatlivet, men yder den sikkerhed og assistance, hvis uheldet er ude," siger medejer af Sarita CareTech, Nicolaj Kjær Nielsen.

Han understreger også, at de forskellige funktioner i brochen kan slås til eller fra alt efter, hvem der skal bruge brochen og hvordan. Derudover kan man ikke bruge GPS-lokaliseringen med mindre, der er givet skriftligt samtykke fra brugeren eller en værge.

Salget af den nye broche starter i december.

Publiceret 29 November 2019 10:00