Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Læserbrev:

Hverdag med for få voksne i aarhusianske dagtilbud

Optælling i de aarhusianske dagtilbud viser, at der er for få voksne til børnene. Det vil rådmand Thomas Medom og formanden for Århus Forældreorganisation have ændret

Af
Thomas Medom (SF)

rådmand for Børn og Unge

Aarhus Kommune

og Anne Ernst Grøndal

formand Århus Forældreorganisation

Normeringer Vi har haft et fælles ønske om at blive helt skarpe på virkeligheden og hverdagen i aarhusianske vuggestuer og børnehaver. Hvordan ser normeringerne ud, er der voksne nok til stede? I foråret og nu igen i efteråret har vi derfor i en uge talt præcist hvor mange voksne, der er omkring børnene. Time for time, dag for dag.

De to tællinger, gennemført i 30 repræsentative dagtilbudsafdelinger, viser stort set samme resultat: At normeringerne varierer hen over dagen, og at der er markante variationer mellem afdelingerne.

Men først og fremmest viser tællingerne, at der er behov for flere voksne: Det samlede resultat er, at den gennemsnitlige normering hen over året i Aarhus er på 3,7 vuggestuebørn pr. voksen og 7,1 børnehavebørn pr. voksen. Et stykke fra de 3 vuggestuebørn pr. voksen og 6 børnehavebørn pr. voksen, som blandt pædagogernes fagforbund BUPL anbefaler som minimum. Omvendt spejler undersøgelsen den travle hverdag på stuerne og på legepladserne, som forældre og medarbejdere oplever.

Der findes andre metoder at opgøre normeringer, som enten er beregnede eller bygger på andre forudsætninger – og som rummer andre perspektiver. Uanset hvad, går normeringsundersøgelsen i Aarhus helt tæt på hverdagen.

Desværre har flertallet i byrådet i Aarhus ikke støttet forslaget om at indføre minimumsnormeringer – hverken reelt eller som principiel målsætning. Omvendt har den nye regering heldigvis taget ambitionen med i sit forståelsespapir med støttepartierne. Forventningerne til finanslovsforhandlingerne er store. Og i Aarhus har vi på forhånd sikret politisk, at alle penge, der måtte komme fra finanslov eller anden statslig finansiering af minimumsnormeringer, vil gå til børneområdet.

Men der er også behov for, at vi både bruger og fordeler pengene, så de kommer flest børn og forældre til gode – på den bedst mulige måde. Derfor sætter Børn og Unge også gang i en økonomisk kulegravning af dagtilbuddenes økonomi, som vi får resultatet af i foråret. Det handler også om at gøre forskellene i normeringer på tværs af institutionerne mindre. Her kan de nuværende lokale forhandlinger om pædagogernes arbejdstid i Aarhus give mere fleksible muligheder for at skabe mere børnetid og bedre planlægning af arbejdstiden. Vi ønsker, at der bliver skruet på alle håndtag for at få råd til flere voksne omkring børnene. Det fortjener de!

Publiceret 28 November 2019 10:34