Suzan Ipek fik til Lokalavisens trafik-debat mulighed for at stille Bünyamin Simsek et spørgsmål om villavej-lukningen nær hendes bopæl, hvor der ifølge hende nu hersker et kæmpe trafikkaos hver eneste dag. Efter debatten fik Suzan Ipek også mulighed for ar få en kort snak med rådmanden, der er villig til at kigge på sagen igen. Foto: Kian Johansen.

Suzan Ipek fik til Lokalavisens trafik-debat mulighed for at stille Bünyamin Simsek et spørgsmål om villavej-lukningen nær hendes bopæl, hvor der ifølge hende nu hersker et kæmpe trafikkaos hver eneste dag. Efter debatten fik Suzan Ipek også mulighed for ar få en kort snak med rådmanden, der er villig til at kigge på sagen igen. Foto: Kian Johansen.

Læsere får svar efter trafik-debat: Simsek åbner op for ny dialog omkring villavej-lukning

Frustrerede borgere har fået fornyet håb i deres kamp for at få genåbnet Staghøjvej/Høgevej i Aarhus V

Af
Kim Skovrup Andersen

Trafik Ved Lokalavisens trafikdebat på Dokk1 forleden sad Suzan Ipek og Fahriye Mihaylov på forreste række. De havde fundet vej til arrangement, fordi de ville høre Teknik- og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V) om muligheden for at få genåbnet Staghøjvej/Høgevej i det vestlige Aarhus.

"Vi var kommet for at høre rådmanden om, hvad meningen egentlig er med at lukke den vej og efter det svar vi fik, har vi taget kampen op igen," fortæller Suzan Ipek.

Teknik og Miljø-rådmand, Bünyamin Simsek (V) forklarer:

"Jeg sagde til dem, at det byrådet har besluttet, kan ændres af byrådet. Jeg har bedt dem om skrive til mig, så jeg kan afdække høringsprocessen og finde ud af, hvem der er blevet hørt, og hvor de ikke er blevet hørt."

Villavejen blev lukket permanent tilbage i september måned, efter Suzan Ipek og Fahriye Mihaylov forgæves forsøgte at få beslutningen omstødt med underskriftsindsamling og en klage.

De har boet i området i en lang årrække og frygtede trafikkaos og ekstra lang køretid, fordi de nu skal køre en omvej for at komme ud på Viborgvej, Paludan-Müllers Vej og Fuglebakkevej. En frygt, de synes har vist sig at holde stik, efter villavejen er blevet permanent lukket.

"Det er simpelthen et kaos. Hele Herredsvej er en stor kø hver morgen. Derfor synes jeg overhovedet ikke, det er en smart løsning at presse endnu flere folk ud på store veje som Viborgvej og Paludan-Müllers Vej, hvor der er mange biler i forvejen. Der presses bare endnu flere ud i myldretrafikken," siger hun.

Delte holdninger

Der har dog ikke kun været kritiske røster over lukningen af Staghøjvej/Høgevej. Flere borgere er tilfredse med, at der nu ikke er gennemgående trafik af hensyn til sikkerheden i området. Lokalavisen har modtaget læserbreve og mails fra husejere, der er af den mening.

Derfor kan det også blive vanskeligt at genåbne villavejen i det vestlige Aarhus, vurderer rådmanden.

"Da området er delt i holdningen omkring vejlukningen, tænker jeg det bliver svært," siger han og understreger, at det altid er vigtigt, at man som borger tilkendegiver sin holdning i processen, hvis man har mulighed for det.

Udover høringer er der mulighed for foretræde for udvalg, der kan kigge på sagen igen.

"Hvis Teknisk Udvalg vil, kan de pågældende borgere få dialogtid med udvalget, og derefter lytter jeg gerne til udvalgets holdning," siger Bünyamin Simsek.

Suzan Ipek er nu sammen med Fahriye Mihaylov i gang med at skrive en detaljeret mail omkring høringsprocessen, der sendes til rådmanden meget snart, og så håber de på, at han selv kommer ud i området for at se på de trafikale forhold.

"Vi har før inviteret ham herud til kaffe og kage. Den invitation gælder stadig," siger Suzan Ipek.

FAKTA

Sagen kort

  • I september måned blev et stort stykke af villavejen Staghøjvej/Høgevej i det vestlige Aarhus lukket permanent. Strækningen øst for Haslevangsvej blev forsøgsvist lukket i 2017, og ifølge rådmand Bünyamin Simsek (V) viste forsøgslukningen at være en effektiv løsning på trafikproblemerne i området.
  • Beboere i området omkring Haslevangen havde nemlig indgivet adskillige klager over gennemkørende og hurtig trafik, som skabte utryghed blandt beboerne.
  • Suzan Ipek startede en underskriftsindsamling for at få den permanente lukning stoppet, da forsøgsperioden med den permanente lukning ifølge hende havde givet endnu mere trafikkaos og ekstre lang køretid. Hun og en række borgere fra forskellige almene beboerforeninger i området følte ikke, at de har haft mulighed for at fortælle om deres utilfredshed med beslutningen om at lukke vejen. De oplyste, at de ikke havde modtaget information om lukningen af vejen eller høringsfase. De var heller ikke blevet indkaldt til et informationsmøde.
  • Hun skrev også en klage til Teknik & Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune. Klagen blev afvist, og den permanente lukning blev gennemført i september måned, oplyser Klaus Braad, der er anlægsingeniør i Teknik og Miljøs vejanlæg og bydesign-afdeling.

Publiceret 21 November 2019 06:00