Rani Hørlyck har været skoleleder på Søndervangskolen i Viby siden 1. august 2008. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

Rani Hørlyck har været skoleleder på Søndervangskolen i Viby siden 1. august 2008. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix Ritzau Scanpix

Skolen med kommunens laveste lærer-sygefravær: "Vi har arbejdet med trivsel i mange år"

To Viby-skoler er i hver sin ende på listen over sygefraværet blandt lærere i kommunens folkeskoler

Af
Kim Skovrup Andersen

Skoleliv Søndervangskolen i Viby kan bryste sig af at være den folkeskole i Aarhus Kommune, hvor sygefraværet blandt lærere er lavest. I gennemsnit havde lærere på Viby-skolen 4,39 sygedage i skoleåret 2018-2019. I skoleåret forinden var skolen også kommunens bedste med 5,36 sygedage i gennemsnit på et år.

”Jeg bruger det som et pejlemærke på, at vi er på rette vej i forhold til trivslen på skolen,” siger en glad skoleleder Rani Hørlyck.

Ifølge hende er det lave sygefravær noget, der har taget tid.

"Hvis du går ti år tilbage, var vores skole en af de skoler, der lå højest på lærerfravær, og vi har arbejdet i mange år på at få tallet ned. I forhold til sygefraværet blandt lærere har jeg en klar formodning, at høj trivsel hænger uløseligt sammen med lavt sygefravær, så derfor er jeg rigtig glad. Det har været en bevidst satsning, at vi i nogle år har arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø for lærerne og sørge for, at de har de rette rammer til rådighed," siger skolelederen, som har stået i spidsen for Søndervangskolen siden 1. august 2008. I dag har skolen 354 elever og 38 lærere ansat.

Ramt af alvorlige fysiske sygdomme

I den anden ende af skalaen befinder en anden skole fra Viby sig. Det er Vestergårdsskolen, hvor der er 45 lærere ansat og knap 500 elever. Her er gennemsnitlige sygefravær blandt lærere på 23,17 dage.

Dorthe Kjærulff Christensen er skoleleder på Vestergårdsskolen i Viby. Arkivfoto

Dorthe Kjærulff Christensen er skoleleder på Vestergårdsskolen i Viby. Arkivfoto

"Jeg er fuldstændig klar over, hvordan vores sygefravær har været sidste skoleår. Man kan sige, at dér hvor vi ligger rigtig højt er på det lange sygefravær (langt sygefravær er defineret som sammenhængende sygefravær i 15+ kalenderdage, red.). Det skyldes simpelthen, at vi i vores personalegruppe har været hårdt ramt af flere tilfælde af alvorlige fysiske sygdomme. Det påvirker selvfølgelig hele personalegruppen, at der er mange, der hele tiden er syge og væk. Det lægger også en ekstra belastning på resten, sådan at det korte fravær kan påvirkes af det. Når der er mange væk i en forholdsvis lille lærergruppe, vil alle skulle løbe stærkere. Det kan godt blive en ond spiral," siger Dorthe Kjærulff Christensen, der skoleleder på Vestergårdsskolen i Viby.

Det har hun været siden 2014.

Ifølge Dorthe Kjærulff Christensen er der allerede bedring at spore.

"Vi er selvfølgelig opmærksom på, at vi har haft et højt sygefravær. Vi kan så se, at i det her skoleår er vi under det, vi var sidste år. Så vi har allerede fået det ned, og vi gør det, vi skal i forhold til at følge op på det," siger hun.

”I 2018/2019-skoleåret havde vi et særligt skoleår, hvor vi i vores bydækkende tilbud, der blandt andet består af 10. klasse og specialtilbud, havde nogle grupper af elever, som fyldte usædvanligt meget, og det præger også en skole. Det gav nogle særlige udfordringer, og når man så derudover er ramt af sygdom, så vil det præge det i negativ retning,” forklarer Dorthe Kjærulff Christensen og tilføjer:

”Hvis man går ind og kigger på vores arbejdspladsvurdering fra 2018, ligger vi rigtig godt i medarbejdertilfredshed, så det er ikke fordi vi generelt har dårligt arbejdsmiljø herude, og jeg har heldigvis utroligt engagerede og dygtige lærere, som passer deres arbejde og generelt er glade for at være på Vestergårdsskolen.”

FAKTA

Skoler med laveste sygefravær blandt lærere opgjort i antal af sygefraværsdage per skoleår:

1. Søndervangskolen i Viby: 4,39

2. Vorrevangskolen i Aarhus N: 4,61

3. Næshøjskolen i Harlev: 5,09

4. Solbjergskolen i Solbjerg: 6,06

5. Tovshøjskolen i Brabrand: 7,2

Skoler med højeste sygefravær blandt lærere:

1. Vestergårdsskolen i Viby: 23,17

2. Skjoldhøjskolen i Tilst: 19,18

3. Læssøesgades Skole i Aarhus C: 19,15

4. Møllevangskolen i Aarhus V: 17,92

5. Beder Skole i Beder: 17,41

Publiceret 20 November 2019 09:15