Jette Delendorf Jensen og Lars Bjørn Hansen bor i det område ved Egå, hvor kommunen vil opstille solcelleanlæg. Aarhus Kommune har sendt Temaplan for Vedvarende Energianlæg i offentlig høring frem til 11 december og afholder borgermøde 21. november.

Jette Delendorf Jensen og Lars Bjørn Hansen bor i det område ved Egå, hvor kommunen vil opstille solcelleanlæg. Aarhus Kommune har sendt Temaplan for Vedvarende Energianlæg i offentlig høring frem til 11 december og afholder borgermøde 21. november.

Forbavsede naboer:

Kommunen placerer solcelleparker 10 meter fra skel

Kommunen prioriterer bynære placeringer for at holde åbne landskaber fritaget og undgå lang transport af den miljøvenlige strøm. Borgere og solcelle-firma er forundrede

Af
Louise Nyvang Burmeister

10 meter fra Lars Bjørn Hansens og Jette Delendorf Jensens grund i Egå er der planer om solcelleanlæg. Det fremgår af Aarhus Kommunes Temaplan for Vedvarende Energianlæg. Den kommunale udmelding vækker stor forbavselse på Mejlbyvej.

"Det bliver alt for bynært. Vi er meget overraskede og bekymrede for, om det her er gennemtænkt," siger Lars Bjørn Hansen, hvis ejendom ligger inden for det udpegede areal ved Egå.

Også naboen Morten Hastrups ejendom ligger i det udpegede område ved Gl. Egå.

"Jeg synes, det er et mærkeligt sted at placere solceller. Jeg tror ikke, der er mange, der har lyst til at bo 10 meter fra sådan en stålskov. Kommunen lægger op til at placere dem lige op af vores have," siger Morten Hastrup, der har adresse på Egå Møllevej.

Området ligger mellem Egå, Hjortshøj og Skæring ud mod motorvejen. Og de lokales skepsis over at placere solceller netop her handler både om, at det er bynært, om dyrelivet, om udsigtsforhold og om selve jorden.

"Det er rigtig god landbrugsjord her. Noget af det aller, allerbedste. Derfor er det også dyr jord. Og det er i første omgang solcellefirmaet, der betaler, men i sidste ende er det jo forbrugerne," siger Lars Bjørn Hansen, der er uddannet landmand.

Der løber også en grøn kile ned gennem landskabet fra Egå Engsø og ned til Aarhus Bugt.

"Der er et liv herude hele tiden med havørne, rådyr, svaner og gæs. Og der er et helt fantastisk view ind over Aarhus, når man kører fra motorvejen og ind ad Mejlbyvej. Jeg synes, at en placering af solceller her handler mere om, at man har taget hensyn til el-selskaberne, mens hensynet til natur, æstetik og dem, der bor her, er lagt nederst på hylden," siger Jette Delendorf Jensen.

Ægteparret er ikke modstandere af mere vedvarende energi. De vil gerne have solcelleanlæg, men de appellerer til, at man tænker sig grundigt om, i forhold til hvor det placeres.

"Vi er bange for, at hvis vi ikke råber op nu, så er løbet kørt. Det virker til, at man blot har siddet ved et skrivebord og slået cirkler på et kort. Man er altså nødt til at bevæge sig ud i virkeligheden. Og jeg tror, at man vil fortryde den her placering, når solcellerne først står der," siger Lars Bjørn Hansen.

Kræver god dialog

At Aarhus Kommune lægger op til at ville placere store solcelleanlæg 10 meter fra private grunde, vækker også undren hos Better Energy, der udvikler, bygger og driver solcelleparker.

"Hvis vi skal involveres i projekter om solcelleanlæg i Aarhus, så kræver det en god dialog med lokalområdet. Her er vi meget opmærksomme på, at det er bynære områder, og at vi skal finde løsninger, der gør, at naboerne bakker op," siger Anders Nielsen, der er investeringsdirektør i Better Energy.

Anders Nielsen understreger, at det er altafgørende for firmaet at undgå konflikter med naboerne, men derimod have en god dialog om, hvordan man kan give noget tilbage til lokalsamfundet.

"Vi har endnu ikke indsendt et projektforslag, og det vil kun ske, hvis vi kan etablere en god og åben dialog og skabe opbakning i lokalsamfundet."

--------

--------

Tæt ved strømstationer

Christina Friis-Hasché, der er projektleder i Kommuneplanafdelingen, Aarhus Kommune, fortæller, at el-selskaberne har været inddraget tidligt i processen. Allerede i den fase hvor man har peget på, hvilke arealer der er egnede til solcelleanlæg.

"Normalt udpeger vi arealer til tekniske anlæg ud fra blandt andet afstand til bebyggelse og landskabelige hensyn, men i denne plan vægter vi et ekstra parameter, der hedder placering i forhold til elnettet, det vil sige nærhed til transformerstationer," siger Christina Friis-Hasché.

Hvordan har I prioriteret nærhed til boliger?

"Der er nationale interesser om landskabsbevarelse, som blandt andet betyder, at man så vidt muligt skal undgå at placere tekniske anlæg i det åbne land. Så man ikke ødelægger fauna og dyreliv. Derfor skal vi planlægge tæt ved byen. Og det giver også god mening, da det er her, man bruger strømmen. Og der er ingen gener i forhold til støj."

Hvordan er I kommet frem til 10 meter?

"Vi har valgt, at der skal være minimum 10 meter til skel for den del af ejendommen, hvor beboelse og tilhørende have er. Overvejelserne går på, at generne fra solenergianlæg fortrinsvis er visuelle, og at disse anlæg vil være synlige, uanset om det ligger 10, 20 eller 50 meter fra skel."

Solceller egner sig bedst

Solcelleanlæg er det, man bedst kan placere tæt ved bebyggelse, forklarer professor Jens Wenzel Andreasen:

"Dybest set er det et æstetisk spørgsmål. Der er ikke noget problem i det. Solceller er den vedvarende energikilde, der egner sig bedst til at komme tæt på boliger, fordi der ingen støj eller bevægelse er. Der kan også være græs under solcellerne, så det ikke bliver en teknisk ørken," siger Jens Wenzel Andreasen, der er professor på Danmarks Tekniske Universitet.

Han arbejder til daglig med solceller på DTU Energis Institut for Energikonvertering og -lagring, og han fortæller, at der i fremtiden vil komme flere og større solcelleparker.

"Det er naturligt og nødvendigt, fordi man politisk har besluttet, at man vil have mere vedvarende energi," siger Jens Wenzel Andreasen.

Ifølge Aarhus Kommune har man foreløbig kun modtaget et konkret projektforslag om at opføre solcelleanlæg. I alt er 13 steder foreløbig udpeget til at kunne bære solcelleparker.

Fakta

Aarhus Kommune har sendt Temaplan for Vedvarende Energianlæg i offentlig høring frem til 11 december. I planen har man udpeget 13 områder til solcelleanlæg og tre områder til vindmøller.

Der afholdes Borgermøde 21. november kl. 19-21. På Blixens - Rooftop, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Publiceret 19 November 2019 08:00