Birna Holm fra Viby er frustreret over, at der ikke er nogen cykelsti på Holme Ringvej.

Birna Holm fra Viby er frustreret over, at der ikke er nogen cykelsti på Holme Ringvej. Foto: Google Street View

En læser får svar:

"Jeg tør ikke cykle på Holme Ringvej"

Birna Holm bor midt i Viby og tør ikke cykle på Holme Ringvej i myldretiden

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

cykelsti Birna Holm fra Viby cykler til og fra sin arbejdsplads, som ligger i industrikvarteret i Viby. Den hurtigste og nemmeste vej ville være, hvis hun kørte ad Holme Ringvej på sin cykel, men det tør hun ikke i myldretiden. Vejen er smal, og der er ingen cykelsti - den stopper nemlig ved Lokalcenter Viby, og det undrer Birna Holm sig over.

"Det er ikke sjovt at cykle der, for der er tæt trafik i myldretiden. Jeg tør simpelthen ikke. Der er meget lidt plads, og hvis bilerne holder i kø, kan man faktisk ikke være der på sin cykel. Jeg har forsøgt at køre op på fortorvet, selv om man ikke må, men det var der så også en bil, der gjorde, så det gør jeg ikke mere," siger Birna Holm, der godt kan finde på at cykle på Holme Ringvej, når der ikke er myldretid.

For at komme på arbejde på sin cykel vælger hun at køre et stykke ud ad Skanderborgvej for så at køre tilbage igen mod sin arbejdsplads. Det betyder en omvej på cirka en kilometer - ikke noget, der betyder det store for hende, men det ændrer ikke på, at hun undrer sig over, at cykelstien stopper så brat.

"Der er også skolebørn, der benytter den vej, og der er mange unge mennesker, der skal til og fra uddannelsesinstitutionerne i området - blandt andet Erhvervsakademiet. Strækningen har altid været en udfordring i de 20 år, jeg har cyklet vejen," siger Birna Holm, der dog heldigvis indtil videre ikke har set, at nogen er kommet alvorligt til skade på vejen, men hun frygter, at det sker.

Cykelsti er med i plan

Ifølge ingeniør i Teknik og Miljø, Martin Løv Simonsen, er forslaget om en cykelsti på Holme Ringvej med i den seneste cykelhandlingsplan, det er dog ikke det samme som, at den bliver virkelighed.

Der er lavet et skitseprojekt for cykelstien, men der er en del udfordringer på strækningen - blandt andet terrænet og broen. Man kan nemlig ikke bare lige fjerne bropillerne, så hvis der skal laves en cykelsti, vil det formentlig betyde, at den skal føres mellem pillerne, men for at det overhovedet kan lade sig gøre, skal der være et enigt byråd, der skal vedtage det.

"Der er ikke afsat midler til det på nuværende tidspunkt. Det er det samme med sikre skoleveje - hvis alle vejene skal gøres mere sikre - så skal der afsættes væsentligt flere penge til det. Min umiddelbare vurdering er, at hvis der skal laves cykelstier, så hele oplandet kan blive knyttet sammen med midtbyen, så skal der bruges omkring 200-250 millioner kroner," siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) og fortsætter:

"Vi har en ambitiøs politik på området på skrift, men det kniber med at få afsat midlerne til det. Jeg vil gerne arbejde på, at cykelstier bliver prioriteret højere, og jeg synes, der skal handling bag ordene."

19. november er der en stor anlægskonference, hvor Simsek vil bringe udfordringerne med manglende cykelstier på banen.

"Jeg håber, at der er opbakning til at finde midler til cykelstier. Det behøver ikke vente til budgetforhandlingerne næste år, inden det kommer på dagsordenen, men det kræver, at byrådet vil være med til at prioritere det," fastslår rådmanden.

Publiceret 14 November 2019 06:00