Foto: Aarhus Letbane/Jens Hasse, Chili Foto

Foto: Aarhus Letbane/Jens Hasse, Chili Foto

Aarhus Letbane svømmer i sagsanlæg:

Sagsøgere kræver 14 millioner kroner i erstatning

Der verserer seks sagsanlæg mod Aarhus Letbane. Især lodsejere er utilfredse med ekspropriation

Ledelsen i Aarhus Letbane har haft nok at se til siden fødslen.

Mandag måtte bestyrelsesformand Steen Stavnsbo og direktør Michael Borre også møde i Magistraten for at forklare de mange aflysninger den seneste tid samt redegøre for driften.

Men letbaneselskabet har også lidt at bokse med på den juridiske front. Ifølge Finans.dk verserer der lige nu seks sager mod Aarhus Letbane I/S, og sagsøgerne kræver i alt 14 millioner kroner i erstatning fra Aarhus Letbane.

Der er hovedsagligt lodsejere, der står bag sagsanlæggene. De er angiveligt utilfredse med det beløb, de har fået i forbindelse med anlæggelsen af letbanen, hvor deres jordlodder er blevet eksproprieret.

Finans.dk har fået aktindsigt i et dokument, der viser, at en lodsejer har fået 7.500 kroner i eksproprieringsbeløb til gengæld for, at der er etableret en mast til kørestrøm på ejerens matrikel.

Fem lodsejere kræver i alt 6,5 millioner kroner i erstatning.

I det sjette sagsanlæg kræver sagsøger hele 7,5 millioner kroner, og den sag omhandler ifølge Finans.dk spunsarbejde.

Finans.dk oplyser, at Aarhus Letbane ikke har ønsket at give aktindsigt i sagerne.

Publiceret 11 November 2019 15:43