En læser undrer sig over, hvor de mange lastbiler på Silkeborgvej kommer fra.

En læser undrer sig over, hvor de mange lastbiler på Silkeborgvej kommer fra. Foto: Anders Michaelsen

En læser får svar:

Hvorfor er der så mange lastbiler på Silkeborgvej?

En læser undrer sig over mængden af tung trafik på Silkeborgvej

Af
Anders Michaelsen

TRAFIK "Det er hele dagen, vi kan høre den tunge trafik," siger Jette Jensen fra Brabrand, der bor tæt på Silkeborgvej.

Hun ved også, at man må forvente noget larm, når man bor tæt på en trafikeret vej og byen. Sådan er det, men det er ligeså meget trafiksikkerheden, hun tænker på, når hun undrer sig over, at der er så mange lastbiler på Silkeborgvej.

Og var det ikke meningen, at Silkeborgvej skulle aflastes med en afkørsel i Årslev, og at noget af trafikken skulle dirigeres over på Edwin Rahrs Vej? Spørger Jette Jensen.

Henviser til de store indfaldsveje

Simon Wind arbejder med mobilitet og planlægning i Aarhus Kommune, og han kender umiddelbart ikke noget til nogle nyere planer om, at den tunge trafik skal væk fra Silkeborgvej.

"Overordnet set er Silkeborgvej en hovedindfaldsvej, og på alle hovedindfaldsveje må man regne med, at der er tung trafik. Og det er i høj grad også der, vi henviser den tunge trafik til, netop fordi vi ikke vil have lastbiler på små veje, og fordi det er der, vi har bedre støjafskærmning og bedre kapacitet," forklarer Simon Wind.

For en stor andel af den tunge trafik på vejen, så er havnen endestationen, siger Simon Wind.

Ifølge trafiktal fra Teknik og Miljø blev der i 2018 målt 17.400 køretøjer i døgnet på Silkeborgvej ved Ringvejen. Heraf var 1.200 af køretøjerne lastbiler, hvilket svarer til syv procent. Et tal man hos kommunen ikke betragter som kritisk, men som ’meget normalt’ for en overordnet trafikvej.

Andre har oplevet støjgener

Selvom mængden af tung trafik skulle være meget normal på Silkeborgvej er Jette Jensen dog ikke den eneste, der er optaget lastbilerne på vejen.

"Der er bekymring for støj fra tunge køretøjer på visse strækninger, eksempelvis ved Netto, hvor flere er blevet generet af lastbilernes nedbremsninger og også ude ved Byledet ved Årslev," siger Holger Lyngklip Strøm, formand for Brabrand-Aarslev Fællesråd.

Fra Fællesrådets side har man ønsket støjreducerende asfalt, men det har ikke været muligt at få alle steder, fortæller fællesrådsformanden, der dog godt mindes gamle planer om, at Edwin Rahrs Vej skulle tage den tunge trafik.

Publiceret 29 October 2019 19:15