Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Undervisning på Aarhusskoler har været ulovlig

Unge i aarhusianske modtagelsesklasser har på en stribe punkter ikke fået den rette undervisning, fastslår Undervisningsministeriet

Af
HENRIK GRØNVALD & KLAUS DOHM

JP AARHUS

Aarhus Kommunes tilbud til unge tosprogede i modtagelsesklasser har i flere år ikke levet op til Folkeskoleloven. De unge har bl.a. fået færre timer end deres jævnaldrende i normalklasser, og de er ikke blevet undervist i alle fag.

Det fastslår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet, som – efter at have undersøgt sagen – i et brev den 10. maj i år pålagde Aarhus Kommune at leve op til lovgivningen. Styrelsen konstaterer i brevet, at Aarhus Kommune på ni punkter "ikke har levet op til de gældende regler".

Styrelsen ønsker ikke at kommentere sagen mundtligt, men uddyber i en e-mail til avisen:

"Vi har i brevet nærmere anført, på hvilke punkter Aarhus Kommune ikke har levet op til de gældende regler på området, hvilket vi kan henholde os til. Kommunen skal naturligvis overholde lovgivningen, og vi har i brevet tilkendegivet, at kommunen har haft en ulovlig praksis på flere områder."

Styrelsen konkluderer desuden, at nogle tosprogede elever har gået mere end de højst tilladte to år i en modtagelsesklasse, at de har været forhindret i at gå til prøve i 9. klasse, og at der i modstrid med lovgivningen ikke er blevet lavet uddannelsesparathedsvurderinger.

Bremset af systemet

JP Aarhus har talt med flere elever, som har gået i en modtagelsesklasse. De mener, at deres videre vej i det danske uddannelsessystem er blevet hæmmet af bl.a. manglende skolefag.

De bakkes op af deres tidligere lærer Lene Aabye Møller, som i frustration over forholdene sagde op og klagede til Folketingets Ombudsmand.

"Det system, der skulle hjælpe dem i gang i Danmark, bremser i stedet deres udvikling," mener hun.

Kæmpe fokus

Ifølge lektor Helle Pia Laursen ved DPU Aarhus Universitet, der forsker i uddannelse og pædagogik, risikerer samfundet at tabe stærke kræfter på gulvet ved ikke at sikre nyankomne tosprogede en alderssvarende undervisning.

"Mange føler, at de ikke kan komme med videre – at de bliver koblet af. Det er ærgerligt, for det er ofte kloge mennesker, som oplever, at de af sproglige årsager ikke har mulighed for at fortsætte i uddannelsessystemet som andre børn og unge," siger Helle Pia Laursen.

Aarhus Kommunes børne- og ungeforvaltning erkender, at der er begået fejl, men at der er blevet fulgt op på de områder, som styrelsen har påpeget. Sektionsleder Dennis Møller Hansen, Børn og Unge, mener dog ikke, at eleverne nødvendigvis er blevet stillet ringere.

"Det er en vurderingssag, og jeg kan blot sige, at der fra skolernes side har været et kæmpestort fokus på at give de her elever et stærkt kendskab til dansk sprog og kultur, så de kunne komme videre i uddannelsessystemet," siger han.

Publiceret 20 October 2019 16:32