Præsteklumme: Når samfundet mangler kærlighed

Af
sognepræst Susanne Bach Ramsdal

Åbyhøj

præsteklumme Du skal elske Gud og din næste som dig selv. Så enkelt kunne Jesus sætte et helt sæt regler til livet op. Har man prøvet at bygge en carport ved man, at vi har nogen flere regler her til lands. Skrevne, såvel som uskrevne, Det kan være næsten umuligt at finde ud af alle de regler.

Jeg læste i avisen, at vi går fra et tillidssamfund til et tilsynssamfund. Vi har ikke tillid til hinanden mere, og derfor må vi have tilsyn med det, vi før havde tillid til. Hvorfor mon vi har det. Måske fordi vi har glemt netop de to største bud i loven. Vi er holdt op med at elske Gud, og derfor har vi ikke kærlighed nok til hverken os selv eller medmennesket. Kærligheden til næsten kommer fra Gud. Vi kan ikke elske andre uden at få kærligheden fra kærlighedens skaber og fornyer – nemlig Gud selv. Så tilsynssamfundet udspringer af, at vi mangler tro – tro på Gud.

Mistillid udspringer af mangel på tillid. Tillid har man i forhold, hvor kærligheden er den største magt. Så når mistilliden hersker, er det fordi samfundet mangler kærlighed – og samfundet er dig og mig. Ikke en abstrakt størrelse, men netop dig og mig. Når Jesus siger, at det største af alle bud er de to, der handler om kærlighed, giver han os en gave. Han giver os nemlig den bedste rettesnor for, hvordan det gode og sande liv skal leves. Det skal leves i tillid og kærlighed. I ansvar for næsten og for os selv. Men først og sidst i ansvar overfor Gud.

Vi spørger så ofte, hvad meningen med livet er, og svaret ender alt for ofte i alle udenomsværkerne. I alt det, der kan købes for penge. Men det er ikke det sande livsindhold. Når vi mærker efter, helt inde, så ved vi godt, at det sande indhold handler om kærlighed, om tillid, om forholdet til vores medmennesker. Og derfor er der faktisk kun en vej frem – at følge Jesu enkle leveregler – elsk Gud, din næste og dig selv. Det gør ikke livet lettere, men bedre. Ikke kun for vore medmennesker, men også for os.

Lad os da i tillid til Gud og til livet gå ud i det og leve på de to bud.

Publiceret 19 October 2019 07:00