Ny vindmølleplan vækker undren:

Borgere er bekymrede for støj-gener

Beboere i Kasted og ved Vosnæs ser frem til en høringsfase, så borgerne der skal leve med gener fra vindmøller bliver hørt

Af
Louise Nyvang Burmeister

I Kasted undrer de sig. 600 meter fra byen vil Aarhus Kommune opføre tre kæmpevindmøller.

"I det her områder ligger jo Geding-Kasted Mose og drikkevandsressourcer, som kommunen netop har opkøbt jord herude for at værne om. Jeg er generelt positiv over for mere vedvarende energi, men jeg undrer mig over valget af den her placering," siger Henrik Plüger Jakobsen, der er beboer i Kasted og med i bestyrelsen i Kasted Beboerforening.

Generelt er det hans indtryk, at borgerne i Kasted er splittede i forhold til, om vindmøller i området er en god idé.

"Der er delte meninger og forskellige bekymringer over blandt andet støj, og om hvordan det kan forstyrre visuelt. Men lige nu er vi i gang med at blive klogere på projektet, så må vi se, om der skal nedsættes en lokal arbejdsgruppe," siger Henrik Plüger Jakobsen.

Sammen med den nye temaplan for vedvarende energi har Aarhus Kommune også offentliggjort en miljørapport, og den peger på, at den sydlige del af det udpegede område ved Kasted ikke er egnet til vindmøller.

(Artiklen fortsætter under kortet)

__________________________________________________

__________________________________________________

Kommuneplanafdelingen oplyser, at man endnu ikke har indsnævret kortet, fordi man ikke ved nøjagtigt, hvor afgrænsningen skal ligge, og fordi man endnu ikke har modtaget konkrete forslag til vindmølleprojekter i området. Det har man fået i Vosnæs og på havnen. Derfor er disse områder væsentligt mindre.

Vigtigt at lytte

I forhold til placeringen ved Vosnæs, mellem Gammel Løgten og Vosnæs Gods, lyder det i miljørapporten, at området er delvist egnet, da der kan være en konflikt med områdets placering i bevaringsværdigt landskab.

Formand for fællesrådet i Skødstrup, Inger Tranholm, siger på nuværende tidspunkt hverken ja eller nej til vindmøller ved Vosnæs.

"Vi skal jo have noget grøn energi, men vi skal sikre os, at vi vælger de rigtige steder, og at folk i lokalområdet bliver hørt. Det er nemt at sidde og beslutte noget på rådhuset. Vi er nødt til at lytte til dem, der skal leve med generne hver dag," siger Inger Tranholm.

21. november afholder kommunen et borgermøde for at oplyse yderligere om opstilling af både kæmpevindmøller og solenergianlæg. Det finder sted i kommunens nyopførte bygning på Karen Blixens Boulevard 7 i Brabrand. Læs mere her.

Publiceret 15 October 2019 13:30