Bomanlæg på Albøgevej ved Trustrup, hvor der skete en dødsulykke, inden bomanlægget var i drift.

Bomanlæg på Albøgevej ved Trustrup, hvor der skete en dødsulykke, inden bomanlægget var i drift. Øxenholt Foto

Letbanen: Grenaabanen er sikker som aldrig før

Der er nu bomanlæg på 35 overkørsler på Grenaabanen

Letbanen oplyser i en pressemeddelelse, at Banedanmark har afsluttet arbejdet med hastighedsopgradering og bomanlæg på Grenaabanen og på overkørslerne i Risskov.

Det betyder, at alle tilbageværende 35 sikrede overkørsler på Grenaabanen i dag har bomanlæg, og alle usikrede overkørsler er afspærret, nedlagt eller er på vej til at blive nedlagt. Grenaabanen er således sikrere, end den har været på noget tidspunkt tidligere, oplyser Letbanen, som har fået mange henvendelser fra borgere, der især efter den tragiske dødsulykke i sommer har været bekymrede for, om overkørslerne er sikre.

Letbanen forsikrer endvidere, at det ikke er farligt, når bommene ikke virker og dermed ikke går ned af sig selv. I så fald får letbaneføreren ikke grønt lys, men skal følge nedenstående procedure:

• Standse helt op foran overkørslen

• Forsøge at tænde overkørslen selv (så bommene kører ned) med en nøgle, som alle førere har fået udleveret

• Hvis det virker, så må overkørslen passeres, mens der tyfoneres

• Hvis det ikke virker, må overkørslen passeres i langsom hastighed, mens der tyfoneres (kan dog udelades, hvis en tekniker hjælper toget over). Bilerne har altid ubetinget vigepligt i overskæringer, og derfor skal de holde tilbage, når de kan se toget køre langsomt over.

Proceduren sikrer ifølge Letbanen imod ulykker, selv når bommene ikke virker efter hensigten, og man undgår større forsinkelser.

Publiceret 15 October 2019 16:33