Hans Jørgen Petersen.

Hans Jørgen Petersen. Arkivfoto: Danni Paulsen

Læserbrev: Kampen om de grønne kiler - eller ussel mammom

Protestgruppe bakker op om Mårslet-borgeres protest mod byggeri

Af
Hans Jørgen Petersen

formand for foreningen 'Bevar den grønne kile fra Havreballe skov til Højen

Nej til byfortætning v. stadion

cyklebanen og væddeløbsbanen'

I Lokalavisen den 8. oktober kunne man læse, at ”Borgere i Mårslet kæmper for at bevare grøn kile.” Kampen om de grønne kiler i Aarhus er åbenbart blevet en never ending-story. I Mårslet drejer det sig om en bygherre, som vil opføre 55-60 rækkehuse i forskellige højder vest for Giber Å.

Heldigvis har en gruppe af borgere taget kampen op. En af dem, Anders Sabro Sørensen giver udtryk for, at ”han undrer sig over, at man overhovedet er kommet så langt, at der ligger et projekt inde hos kommunen”. Og det har han god grund til. Han siger, at ”der flere gange har været søgt om byggetilladelse for området senest i 2012, hvor der blev givet afslag, fordi: området er inden for åbeskyttelseslinjen, inden for 300 meters zonen for kildeplads/grundvandsboring, og fordi området er udlagt til skovrejsning.”

Vi må ligesom ham undre os og spørge, hvad har ændret sig siden 2012? Hvorfor kan en bygherre/developer nu pludselig her i 2019 komme igennem med et forslag?

Borgergruppen vil kæmpe for at få stoppet projektet, så byens grønne kile og åbeskyttelse af dyrearter som for eksempel odderen og grundvande kan blive bevaret. Men peger ligeledes også på det trafikkaos, som planen om 55-60 nye boliger kan bidrage til.

Sagen i Mårslet minder på nogle punkter om den kamp, som vi i foreningen Bevar den grønne kile fra Havreballe skov til Højen, Nej til byfortætning ved Stadion, Cyklebanen og Væddeløbsbanen kæmper for. Hos os har det handlet om, at en privat developer kom op med et projekt, Århus Folkepark. Ideen bag Århus Folkepark gik ud på, at der skulle bygges et nyt stadion og et sportscampus. Finansieringen skulle tilvejebringes ved at bygge 1100 boliger i kilen. De penge, som Aarhus Kommune kunne tjene ved at sælge byggeretter, kunne de så bruge til at ”forære” AGF et nyt stadion.

Ved et offentligt møde 17. september, arrangeret af Frit Oplysningsforbund og Aarhus Stiftstidende, blev det meddelt at ”projektet bliver rullet tilbage.” Aarhus byråd tager nu over og har med borgmesteren ”for bordenden” afsat to millioner kroner til at gentænke et nyt stadionprojekt. Nogle af disse midler skal indgå til borgerinvolvering.

Det var ikke kommet hertil uden massiv modstand fra områdets beboere og byens borgere. Vi har en forening med pænt over 100 medlemmer, en Facebook- gruppe med 1000 følgere, har indsamlet over 4000 underskrifter og har taget initiativ til oprettelse af et netværk i Aarhus, som 19 grupper/foreninger/ og Fællesråd står bag. Netværket ”Med hjerte for Aarhus” arbejder bl.a. for

1. at bevare og fremme nye grønne åndehuller i byen til gavn for nuværende og fremtidige århusianere

2. at styrke beboerdemokrati, indflydelse og involvering i forhold til lokalplaner

3. at byudviklingen i Aarhus sker under hensyntagen til sammenhængende bymiljøer, bæredygtighed, klimaaftryk og energi

Vores lokale forening er på trapperne med vores egen plan for revitalisering af den grønne kile, en plan som vi om kort tid vil præsentere for politikerne, og vil slås ihærdigt for at få maksimal indflydelse på det færdige projekt.

Godt at se, at borgerne i Mårslet vil kæmpe for den helhedsplan, som de selv har lavet i 2017, og at de har det lokale Fællesråd bag sig. Et fællesråd som netop er baseret på borgerinddragelse. Desto mere kan det undre, at en bygherre uden videre kan komme igennem med et projektforslag i kommunen uden forudgående dialog med borgere og fællesråd?

Vi ønsker jer held og lykke med jeres kamp for den grønne kile, som også hos jer er en del af lokalsamfundets DNA.

Publiceret 14 October 2019 14:42