Anders Sabro Sørensen fra Mårslet er sammen med en masse andre borgere gået sammen om at kæmpe for at bevare de grønne kiler i byen. Her er han foran det sted, hvor bygherre ønsker at opføre huse.

Anders Sabro Sørensen fra Mårslet er sammen med en masse andre borgere gået sammen om at kæmpe for at bevare de grønne kiler i byen. Her er han foran det sted, hvor bygherre ønsker at opføre huse. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Borgere kæmper for at bevare særligt kendetegn

En gruppe borgere i Mårslet er gået sammen om at bevare de særlige kendetegn ved byen

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

byggeri I Mårslet har en bygherre et ønske om at opføre op til 55-60 rækkehuse i forskellige højder - såkaldte tæt-lave boliger i op til tre etager vest for Giber Å. Tanken er, at husene skal være til forskellige målgrupper, hvis det står til bygherre. Tilbage i august skrev Lokalavisen Aarhus om projektet, som borgerne i byen er utilfredse med. Den store utilfredshed har nu ført til, at 18 husstande på Eskegårdsvej, Gammel Bedervej og Hulvej er gået sammen om at lave en borgergruppe, der kæmper for at få stoppet projektet, så byens grønne kile, åbeskyttelse af dyrearter som for eksempel odderen, og grundvandet, kan blive bevaret.

Anders Sabro Sørensen er en del af borggruppen og bor på Hulvej, og han undrer sig over, at man overhovedet er kommet så langt, at der et et projekt inde hos kommunen.

"Vi vil sikre, at den helhedsplan, som byens borgere har lavet sammen i 2017, bliver respekteret i forbindelse med udbygning. Vi vil arbejde for, at åbeskyttelseslinjen på 150 meter til hver en tid bliver bevaret. Der er af flere omgange, senest i 2012, søgt byggetilladelse for samme område, men det fik afslag, fordi området er inden for åbeskyttelseslinje, inden for 300 meters zonen for kildeplads/grundvandsboring, og at området er udlagt til skovrejsning. Det undrer os, at der ikke bliver taget hensyn til tidligere afslag, nuværende zonestatus samt beskrivelser i kommuneplanen omkring beskyttet område med særlige drikkevandsinteresse og Mårslets helhedsplan," siger Anders Sabro Sørensen og fortsætter:

"Vi er slet ikke ude på at stoppe udviklingen af Mårslet - for den skal udvikle sig, men det skal ikke være på det område, for det er en essentiel del af byen. Udviklingen i byen er vigtig, men området er så stor en del af Mårslets identitet og historie, så vil vil kæmpe for bevarelse og beskyttelse af det følsomme område."

Trafikkaos

Foruden naturen, som borgergruppen ønsker at værne om, så kan der også blive en udfordring med trafikken i byen, hvis der kommer op til 55-60 nye husstande i byen.

"En ting er de grønne kiler, men en anden ting er trafikken. I forvejen er Mårslets trafiksituation kaotisk i myldretiden, og bløde trafikanter, som bruger Gammel Bedervej, Hulvej og Eskegårdsvej som skolevej, vil miste en sikker stiforbindelse," oplyser Anders Sabro Sørensen.

Han fortæller, at foreningen vil sørge for at samarbejde med byens fællesråd, og at de vil have dialog med politikerne heriblandt den lokale Jan Ravn fra SF.

Fællesrådet støttet borgerne

I byens fællesråd sidder blandt andre Anette Poulsen, der også er byrådspolitiker for Socialdemokratiet, men her i artiklen udtaler hun sig med fællesråds-kasketten på.

"Fællesrådsformanden har rykket Aarhus Kommune, så vi kan blive inddraget, for det er vi endnu ikke blevet. I fællesrådet arbejder vi for de principper, som vi med stor borgerinddragelse har skabt i byen. Vi forholder os til det, som byens borgere er blevet enige om," siger Anette Poulsen.

SF's Jan Ravn, der bor i Mårslet, kan godt forstå, at byens borgere vil bevare den grønne kile.

"Den er utrolig vigtig for byen, og hvis der bliver godkendt et byggeri, så skal der vises respekt og være en vis afstand til den. Da forslaget til lokalplansændringen stadig ligger hos forvaltningen, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke vende tommeltotten hverken ned eller på siden," siger Jan Ravn og fortsætter:

"Men hvis der bliver givet lov til at blive bygget på området, så må det også være den endelige afgræsning af byen østpå."

Teknik og Miljø planlægger et borgermøde sammen med Mårslet Fællesråd.

Publiceret 11 October 2019 06:00