Visualisering af kæmpevindmøller ved Vosnæs set fra Følle Strand.

Visualisering af kæmpevindmøller ved Vosnæs set fra Følle Strand.

16 steder udpeget til kæmpe vindmøller og solenergianlæg

Byrådet behandler onsdag et forslag til Temaplan om vedvarende energi, der placerer 13 solenergianlæg og tre 150 meter høje vindmøller i Aarhus

Af
Louise Nyvang Burmeister

Vosnæs, Kasted og Aarhus Havn. Disse tre steder er der planer om at etablere 150 meter høje vindmøller. Derudover fremgår det af Temaplan om vedvarende energi, som onsdag behandles i byrådet, at 13 steder er udpeget til solenergianlæg.

De i alt 16 nye vedvarende energianlæg (VE-anlæg) er et led i at nå kommunens ambition om at blive CO2-neutral i 2030.

Ifølge kommunen er der ved udpegningen af områderne taget hensyn til at solenergianlæggene ligger tæt på transformatorstationer for at mindske nettab og undgå investeringer i el-infrastruktur.

I en pressemeddelelse lyder det fra rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V):

"Jeg er glad for, at det er lykkedes os at finde så mange arealer til store solenergianlæg, samtidig med at vi i høj grad har taget hensyn til blandt andet naboer, landskaber og kulturmiljøer."

Aarhus Kommune er netop i gang med at sende orienteringsbreve i e-boks til de nærmeste naboer. I denne sammenhæng er nærmeste naboer til udpegningerne i VE-temaplanen inden for 1.400 meter af de foreslåede vindmølleområder og inden for 400 meter af de foreslåede områder til solenergianlæg.

Når forslaget har været behandlet i byrådet, bliver det sendt i offentlig høring i otte uger, der formentlig starter 16. oktober.

Forslaget til Temaplan om VE-anlæg kan ses på Aarhus Kommunes høringsportal. Her kan du indsende dine synspunkter til forslaget, så snart byrådet beslutter at sende forslaget i offentlig høring.

Publiceret 08 October 2019 10:00