Den gamle scene i Tivoli Friheden er utidssvarende og skal erstattes af en ny. Foto: Bo Petersen/No Light Studio

Den gamle scene i Tivoli Friheden er utidssvarende og skal erstattes af en ny. Foto: Bo Petersen/No Light Studio

Tivoli Friheden vil bygge stor koncertscene:

Støj skal ledes væk fra naboer

Tivoliet håber på en lokalplansændring, der gør, at man kan bygge nye faciliteter. Grundejerforening, der har klaget over støj, er positivt stemt

Af
Danni Paulsen

I næsten 20 år har villaejerne i det mondæne Marselis-kvarter klaget over støjniveauet fra Tivoli Friheden.

Hvin og skrig fra forlystelsesparkens gæster er en del af hverdagen, men da Fed Fredag-koncerterne blev indført i 2004 nåede frustrationerne nye højder.

De seneste mange år har konflikten ikke fyldt så meget, og nu kan der være udsigt til, at den helt kan skrinlægges.

Tivoli Friheden har nemlig ansøgt om en lokalplansændring hos kommunen.

Ændringen skal medføre, at tivoliet kan bygge et nyt koncert- og eventområde med en ny og større scene.

"Den, vi har, er gammel, så det er på tide, at vi får kigget på en ny og mere tidssvarende," forklarer Henrik Ragborg Olesen, direktør for Tivoli Friheden.

Støj mod stadion

Den nye scene skal etableres, så musikken afvikles væk fra naboerne og ned mod stadion.

"Vi vil gerne kunne afvikle koncerter med et lidt kraftigere lydtryk. Det kan vi ikke bare få lov til, når vi ligger, hvor vi gør. Derfor vil vi bygge en ny scene, som spiller over mod stadion - altså væk fra vores naboer. På den måde generer vi dem mindre, og så er alle glade," siger direktøren, der har haft svært ved at tiltrække kunstnere på grund af kommunens støjkrav.

"Vi har kunstnere, der siger, at de ikke vil spille hos os, fordi lydniveauet er for lavt. De mener ikke, at deres koncert ydes retfærdighed med så lavt et lydtryk. Der er ikke den ballade om lyden, som der har været, men også mange af vores gæster efterspørger et lidt højere lydtryk. Det ønske vil vi gerne efterkomme, hvis vi kan gøre det uden at genere naboerne," forklarer Henrik Ragborg Olesen.

Underjordisk koncertbygning

Bliver lokalplanen ændret efter Tivoli Frihedens ønske vil de også kunne bygge nye restauranter, lave en ny indgang fra Havreballe Skovvej og bygge en delvist underjordisk koncertbygning med en skrånende tagflade, som kan benyttes som tribune til blandt andet fredagskoncerterne.

Men omdannelserne ligger stadig et stykke ude i fremtiden, og indtil videre er anmodningen om lokalplansændringen kun til vurdering hos kommunen.

"En lokalplan skal jo gerne gælde i mange år frem, og derfor er man nødt til at overveje, hvad vi på lang sigt godt kunne tænke os. Og det her er nogle af vores tanker," forklarer tivoli-direktøren.

Naboer: Positivt, men...

Grundejerforeningen Marselis har haft sine kampe med Tivoli Friheden og kommunen i forbindelse med støjgener, og her imødekommer man fremtidsønsker med positivitet - og en sund portion skepsis.

"Vi er interesseret i, at Tivoli Friheden overholder reglerne. Det har erfaringen vist, at de ikke er specielt gode til, men den information, vi har fået, er, at løsningen støjmæssigt vil blive langt bedre end den, vi har i dag, og vi vil nøje holde øje med, om den plan holder vand," siger formand Anders Kau Petersen.

Han fortæller, at der har været en god dialog med Tivoli Friheden om fremtiden, og selv om der umiddelbart er nabostøtte til scenebyggeriet, så er der også en vis bekymring blandt boligejerne.

"Grundlæggende er vi positivt stemt overfor det. Hvis vi kan få reduceret støjen og reglerne overholdt, så er det positivt. Men vi er også opmærksomme på, at Tivoli Friheden søger at vækste, og at det kan medføre væsentligt flere besøgende. De er allerede nu det mest besøgte sted i Aarhus, og vi er bekymret for trafiksituationen," påpeger Anders Kau Petersen.

De seneste år har været rekordår for Tivoli Friheden, der er den tiende mest besøgte turistattraktion i Danmark. I 2018 var der 606.000 besøgende. Årets Fed Fredag-koncerter bød samtidig på publikumsrekord med 176.394 gæster.

Publiceret 02 October 2019 07:30