Foto: Aarhus Kommune

Foto: Aarhus Kommune

Debat:

Nyt budget løser ikke problemerne med den kollektive trafik

"Vi skal være bedre til at vise, at det er lige så attraktivt at bo i Borum som i Aarhus C," skriver Mette Skautrup (K)

Af
Mette Skautrup

byrådsmedlem og politisk leder for Det Konservative Folkeparti i Aarhus

Aarhus Kommunes byråd har vedtaget et nyt budget for perioden 2020 til 2023. Det er et budget, jeg, i kraft af min rolle som byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, har været med til at sætte min underskrift på.

Selvom min underskrift for altid vil være at se på dokumentet, så er der også nogle af de budgetter, vi har vedtaget, som jeg ikke finder helt optimale. I politik handler det om at indgå kompromiser, men jeg har svært ved at gå på kompromis med den kollektive trafik i vores kommune.

Det kommende budget vil holde den offentlige transport på status quo. Situationen for de offentlige transportmidler bliver ikke værre, men de bliver heller ikke bedre. Med budgettet slipper vi dog for, at der skal nedlægges det, som svarer til tre busrutter - og det er trods alt positivt.

Men det, jeg har det svært ved med det kommende budget på det trafikale områder, er, at der ikke er mulighed for at forbedre forholdene for dem, der bor i oplandsbyerne. For det er ikke kun dem, som bor i Aarhus C, der skal kunne benytte sig af de offentlige transportmuligheder, tværtimod.

De, som ikke bor i Aarhus C, er lige så afhængige af, at der kører en bus ud til deres del af kommunen, og det skal vi ikke tage fra dem. Vi må ikke glemme de borgere, som har valgt at bosætte sig tæt på kommunegrænsen.

Jeg har talt med mennesker, som er flyttet til vores kommune fra Sjælland. De er kommet hertil for at læse på universitetet og arbejde. Disse mennesker valgte fra starten, at de gerne ville bo udenfor Aarhus C, og det er positivt. Men udenfor Aarhus C er de afhængige af muligheden for at kunne benytte den kollektive trafik, og de lever konstant med truslen om, at deres lokale busrute bliver nedlagt eller har færre afgange.

Derfor skal vi i byrådet ikke længere kun tænke offentlig transport som busser og letbaner, vi skal lære at tænke i alternativer. Derfor mener jeg, at der skal anlægges supercykelstier, som kan forbinde alle kroge af kommunen med midtbyen. For det skal ikke kun være dem, som bor i Aarhus C, der skal have ordentlige cykelforhold.

Ordentlige trafikforhold skal være en mulighed for alle, som bor i Aarhus Kommune - om de så vælger at tage bussen, letbanen eller cyklen.

Vi skal i Aarhus Kommunes byråd være bedre til at prioritere oplandet, når vi tænker på den kollektive trafik. Ellers er vi medvirkende til, at folk ikke har lyst til at flytte ud fra Aarhus C til andre kroge af vores skønne kommune.

Vi skal være bedre til at vise, at det er lige så attraktivt at bo i Borum som i Aarhus C. Dette har vi ikke muligheden for, så længe vi kun bevarer den offentlige transports status quo.

Publiceret 27 September 2019 07:25