Præsteklumme: Udsat

Af
sognepræst Bente Madsen

Harlev-Framlev sogn

præsteklumme I kirken på søndag hører vi om, hvordan Jesus på sin vandring mødte 10 spedalske. Spedalskhed er en smitsom sygdom, som man ikke kendte helbredelse for på den tid, og de spedalske blev fuldkommen ekskluderet af samfundet. De turde end ikke nærme sig Jesus, men råbte langt væk fra og bad om hjælp. Han sendte dem hen for at blive undersøgt, men inden de nåede så langt var sygdommen forsvundet. Jesus hjalp dem på den måde ind i det menneskelige fællesskab igen. Man kan forestille sig, hvor lettede de var! Ni af de helbredte gik videre, men den tiende vendte tilbage til Jesus og takkede ham. Og Jesus sagde til ham "Din tro har frelst dig."

Fortællingen handler ikke om, at man kan tro sig til helbredelse, men om det at være sat ud af menneskers fællesskab og lukket ind igen. Og så handler den om noget mere: Den største frygt, mange af os lever med, er frygten for at blive sat ud. At blive lukket ude og frataget muligheden for at komme tilbage; fra familien, fra arbejdet, fra menneskers fællesskab. Det er som at blive tilintetgjort. Det er ikke tilfældigt, at ordet djævel egentlig betyder "bagtaler," for netop sladder og rygter truer os med udelukkelse, vi ikke kan komme tilbage fra. Sladder og rygter forgifter den jord vi skal gå på, og vi er uden chance for at beskytte os. Ligesom de spedalske på Jesu tid var uden chance for at beskytte sig.

De mobbede er nutidens spedalske. Ni af de spedalske i fortællingen går videre, og lur mig om ikke angsten ligger lige under overfladen. Hvornår sker det igen? Den tiende vender tilbage og takker Jesus, der gav ham livet tilbage og aldrig lukker ham ude. Den vished er der frihed i. Derfor siger Jesus "Din tro har frelst dig." Manden vil går derfra med angsten, ligesom de andre, OG med troen på, at tilintetgjort, det bliver han aldrig. Guds kærlighed er kilde til liv og frihed, og det sted hvor du kan finde styrken til at leve med den udsathed, som er og bliver en del af det at være menneske. Til intet bliver du aldrig.

Publiceret 21 September 2019 07:30