Foto:

Foto: Adobe Stock

Borgmesteren vil sende gamle dieselhakkere ud af byen

S-borgmestrene i landets fire største byer åbner for, at man skal kunne lukke byen for de mest forurenende biler

Har du en dieselbil, der er indregistreret før 2012, så skal det fra 2022 ikke længere være lovligt for dig at køre inde i byen.

Fra 2025 skal din bil - uanset brændstoftype - være indregistreret efter 1. september 2016, hvis du skal have adgang i såkaldte miljøzoner.

Sådan lyder et forslag fra de socialdemokratiske borgmestre i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Sammen opfordrer borgmestrene regeringen til at finde en model for et forbud mod bykørsel for de mest forurenende biler.

"Som vi har set i andre europæiske lande, er det helt bogstaveligt sund fornuft, at man kan stille krav til de biler, der sviner mest i vores byer. Derfor er der brug for en strammere lovgivning, som giver kommunerne mulighed for at få de gamle diesel-biler ud af den indre by," siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, som suppleres af Frank Jensen fra København:

"Det er ikke nogen ret at ødelægge luften for de mange mennesker, som bor i byen."

Ifølge Danmarks Statistik kan tusindvis af danskere blive ramt af borgmestrenes forslag, idet der pr. 31. december 2018 var cirka 380.000 dieselbiler på vejen, som er indregistreret før 2012.

Mange af dem vil dog givetvis være skrottes, hvis borgmestrene får forbyddet dem i byerne fra 2022.

"Vi ved, at der kommer rigtig meget partikeludledning fra dieselbiler, og at det er sundhedsskadeligt. Hvert år er der 4.200 dødsfald relateret til partikeludledning, og det vil vi gerne gøre noget ved," siger Odense-borgmester, Peter Rahbæk-Juel.

dp

Publiceret 13 September 2019 12:30