Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V) præsenterede tirsdag middag et forslag til anlægskatalog for kommunens mobilitet frem mod år 2050.

Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V) præsenterede tirsdag middag et forslag til anlægskatalog for kommunens mobilitet frem mod år 2050.

Trafikprognose varsler sammenbrud i Aarhus:

Rådmand vil investere 16 milliarder i løsninger

Bünyamin Simsek har fremlagt trafikale investeringsforslag for 16 milliarder på baggrund af kritisk trafikprognose

Den aarhusianske trafik er i risiko for at bryde sammen på grund af trafikkøer om blot 15 år - i 2035.

Det viser helt nye beregninger ifølge Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek (V).

Tirsdag fremlagde han på et pressemøde den alvorlige trafikprognose og forslag til, hvordan fremtidens problemer kan løses.

"Jeg vil anbefale mine kolleger i byrådet, at vi tager udfordringen her meget alvorligt," siger Simsek i en pressemeddelelse.

De nye beregninger tegner et billede af sammenbrud på alle overordnede vejforbindelser i 2035. Eksempelvis skal Ringgaden og Ringvejen have plads til 25 procent flere biler i morgentrafikken.

"Vi er en by i voldsom vækst. Frem til 2050 bliver vi 110.000 flere borgere i kommunen, og vi bliver et stadigt kraftigere centrum i den østjyske byregion. Det er dyrt af vokse så kraftigt, og det er vi nødt til at forberede os på allerede nu, hvis vi ikke skal blive kvalt af vores egen succes," siger rådmanden.

Massive investeringer

Han fremlagde på pressemødet også et katalog med forslag til investeringer i alle transportformer på 9,2 milliarder kroner de næste ti år og i alt 16 milliarder kroner frem mod 2050.

Det drejer sig om nye strækninger med 'højklasset' kollektiv trafik, en ny trafikcentral, udvidelse af Ringvejen og udvidelse af en række indfaldsveje. I alt er der tale om 71 projekter, der skal forhindre sammenbruddet.

"Vi skal om kort tid drøfte kommunens anlægsinvesteringer de næste ti år, og jeg vil gøre mit for at gøre det klart for byrådet, hvilken skade byen – og livet i den - vil tage, hvis vi ikke gør noget markant for infrastrukturen. Derfor har jeg fremlagt et katalog af tiltag, der vil skabe fremkommelighed for alle, og give aarhusianerne mulighed for at komme frem med det transportmiddel, som kan få deres hverdag til at gå op bedst muligt," siger han.

Han skønner, at sammenbrud i morgentrafikken vil gøre det umuligt at fastholde vækstraten i Aarhus og blive ved med at tiltrække den arbejdskraft, erhvervslivet har brug for.

"Det er radikale og kostbare investeringer, vi står overfor, men de er også nødvendige, hvis vi skal fastholde Aarhus som Vestdanmarks lokomotiv. Vi står i spidsen for det bybånd, der om 20 år vil strække sig fra Randers til Kolding og udgøre en fjerdedel af Danmarks befolkning. Og det er helt særlige udfordringer, vi har, for at skabe sammenhæng i mobiliteten over så stort et område," siger rådmanden.

Du kan se hele kataloget med anlægsforslag her.

Eksempler på investeringer fra anlægskataloget:

  • Ramper ved Ravnsbjergvej (projekt 1) Cirka 153 millioner kroner.
  • Udvidelse af Ringvejen til 6 spor, to spor er til BRT (projekt 18) Cirka 420 millioner kroner.
  • Udvidelse af Genvejen fra 2 til 4 spor (projekt 10) Cirka 145 millioner kroner.
  • Niveaufri krydsning Ringvejen/Silkeborgvej (projekt 22) Cirka 300 millioner kroner.
  • Døgnbemandet trafikcentral (projekt 34) Cirka 81 millioner kroner.
  • Udbygning af cykelforbindelser til oplandsbyer (projekt 52) Cirka 100 millioner kroner.

Publiceret 10 September 2019 13:37